Priser och avtalsvillkor för fjärrvärme 2019

Innehållsförteckning

Linköping

Privatkund inklusive poolvärme 
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Anslutning och installation
Övriga prislistor Linköping (dessa går ej att nyteckna)

Katrineholm

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Anslutning och installation
Poolvärme

Borensberg och Kisa

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Anslutning och installation
Poolvärme

Skärblacka och Kimstad

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Anslutning och installation
Poolvärme

Åtvidaberg

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Anslutning och installation
Poolvärme

Avtalssvillkor

Linköping

Alla priser gäller 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Linköping Privatkund

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms. Den här prislistan gäller även för dig som har eller tänkt skaffa pool och vill värma den med fjärrvärme.

Energipris per säsong
Vinter (december, januari, februari) 67,7 öre/kWh
Vår/höst (mars, april, oktober, november) 53,5 öre/kWh
Sommar (maj-september) 9,80 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


Linköping Företag, bostadsrättföreningar och samfälligheter

Energipris December-februari Mars, april, oktober, november Maj-september
Företag 40,3 öre/kWh 27,2 öre/kWh 7,85 öre/kWh
Tillverkande industri* 39,1 öre/kWh 26,9 öre/kWh 7,85 öre/kWh
Flödespris Oktober - april
Företag 3,60 kr/m3
Lågtemperatursystem 1,80 kr/m3
Effektpris
Effektsignatur, Ps      
5-50 51-250 251-1 000 1001 och över
1 200 + 931 x Ps kr/år 4 800 + 856 x Ps kr/år 21 400 + 789 x Ps kr/år 119 050 + 692 x Ps kr/år

 Priserna är exklusive moms.

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Fjärrvärmepriset består av tre delar. Du kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energi.

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt sjunker kostnaden. För områden med så kallat lågtemperatursystem är flödespriset halverat.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C***, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. 


Anslutning och installation Privatkund

Priserna gäller för privatkunder Linköping, Katrineholm, Borensberg, Kisa, Katrineholm, Kimstad, Skärblacka och Åtvidaberg.

Anslutningsavgift 45 000 kr
ROT-avdrag (30 % av arbetskostnaden 25 000 kr) - 7 500 kr
Anslutning efter ROT-avdrag 37 500 kr

I anslutningspriset ingår fjärrvärmeledning från gatan fram till husvägg, dock max 20 meter. En kostnad på 2 000 kr tillkommer för varje meter som överstiger 20 meter. Arbetskostnad ingår med 500 kr vilket kan ge ROT-avdrag på 150 kr. Efter ROT-avdraget blir kostnaden 1 850 kr per meter.

Fjärrvärmecentral inklusive installation 37 500 kr
ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad 15 000 kr) - 4 500 kr
Fjärrvärmecentral inklusive installation efter ROT-avdrag* 33 000 kr

I priset ingår fjärrvärmecentral inklusive installation samt bortforsling av en befintlig värmeanläggning. Eventuella tillkommande arbeten offereras separat, som exempelvis ventilationsarbeten och sanering. Du som bygger nytt hus köper fjärrvärmecentralen direkt av husleverantören.

Konvertera från direktverkande el

Konvertering till vattenburet system offereras separat eftersom varje hus har olika förutsättningar. Kontakta en auktoriserad VVS-installatör för offert. Vid konvertering beställer du endast själva anslutningen till fjärrvärmenätet av Tekniska verken.

Egen grävning för nedläggning av fjärrvärmerör i exploateringsområden

Du har möjlighet att själv ombesörja grävningen för fjärrvärmerör på tomten under förutsättning att avsättning är gjord in på tomt.

Samtliga priser är inklusive moms.

*Huset måste vara äldre än fem år för att du ska kunna nyttja ROT-avdrag.


Övriga prislistor Linköping

Linköping Privatkund Exploatering

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Prislistan gäller för småhus med prislistan Privatkund Exploatering och går inte att nyteckna. Är din användning högre än 20 000 kWh/år rekommenderar vi Prislistan Privatkund Linköping.

Årsavgift
4 300 kr/år
Energipris
62 öre/kWh

Linköping Privatkund Mini

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Prislistan gäller för småhus med prislistan Privatkund Mini och går inte att nyteckna. Är din användning högre än 20 000 kWh/år rekommenderar vi Prislistan Privatkund Linköping.

Årsavgift
3 250 kr/år
Energipris
62 öre/kWh

Linköping Privatkund Sekundär

Fjärrvärmepriset består ett energipris, ett varmvattenpris och en årsavgift. Alla priser är inklusive moms.

Energi- och varmvattenpris per säsong Energipris Varmvattenpris
Vinter (december, januari, februari) 67,7 öre/kWh 63,9 kr/m3
Vår/höst (mars, april, oktober, november) 53,5 öre/kWh 51,4 kr/m3
Sommar (maj - september) 9,8 öre/kWh 23 kr/m3
Årsavgift
2 400 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh) dock lägst 6 900 kr

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 900 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.

 

 

Katrineholm

Alla priser gäller 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Privatkund

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Årsavgift 5 600 kr
Energipris 67,5 öre/kWh

Företag, bostadsrättföreningar och samfälligheter

Energipris
Företag 45,3 öre/kWh
Tillverkande industri* 44,9 öre/kWh
Effektpris
Effektsignatur, Ps      
5-50 51-250 251-1 000 1 001 och över
910 + 821 x Ps kr/år 3 300 + 758 x Ps kr/år 18 100 + 696 x Ps kr/år 103 500 + 610 x Ps kr/år

Priserna är exklusive moms.

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,7°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,7°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Katrineholm.

Borensberg och Kisa

Alla priser gäller 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Borensberg och Kisa Privatkund

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris 69,5 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


Borensberg och Kisa Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Energipris
Företag 45,1 öre/kWh
Tillverkande industri* 42,1 öre/kWh
Effektpris 880 x Ps kr/år

Priserna är exklusive moms.

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi.

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Borensberg och Kisa.

Skärblacka och Kimstad

Skärblacka och Kimstad Privatkund

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris 65,1 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Energipris maj-september Övriga månader
Företag 24,0 öre/kWh 45,6 öre/kWh
Tillverkande industri* 24,0 öre/kWh 42,6 öre/kWh
Effektpris 880 x Ps kr/år

Priserna är exklusive moms.

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi.

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Skärblacka och Kimstad.

Åtvidaberg

Alla priser gäller 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Åtvidaberg Privatkund

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris 69,5 öre/kWh
Årsavgift
620 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 5 120 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 5 070 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


Åtvidaberg Företag, bostadsrätter och samfälligheter

Energipris
Företag 40,2 öre/kWh
Tillverkande industri* 37,2 öre/kWh
Effektpris 880 x Ps kr/år

Priserna är exklusive moms.

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi.

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Åtvidaberg.


 

Poolvärme

Denna prislista gäller för Borensberg, Kisa, Katrineholm, Kimstad, Skärblacka och Åtvidaberg. Den kompleterar ordinarie prislista för privatkund för respektive ort.

Fjärrvärmepriset består av en tilläggsavgift till din årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Tilläggsavgift - tillägg till årsavgiften för fjärrvärme
840 kr/år
Energipris - 1 maj - 30 september
30 öre/kWh 

Har du utomhuspool eller funderar på att skaffa det? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Med poolvärme får du ett lägre energipris på fjärrvärmen under perioden 1 maj till 30 september. Det är ett smidigt och prisvärt sätt att värma poolen, som ger dig en lång badsäsong.

Du betalar ett lägre energipris, 30 öre/ kWh, för fjärrvärmen till din fastighet under poolvärmesäsongen, 1 maj till 30 september. Under resten av året betalar du energipris enligt ordinarie prislista för respektive ort. Du betalar även en tilläggsavgift på 840 kronor som tillägg på din årsavgift för fjärrvärme. Tilläggsavgiften är uppdelad så du betalar den på din månadsfaktura under hela året och inte bara under poolvärmesäsongen.

Det du behöver för att värma poolen med fjärrvärme är en extra poolvärmeväxlare som ansluts till husets värmesystem (sekundärsidan). Tala med din poolleverantör som kan rekommendera lämplig modell för just din poolstorlek.

Vill du teckna avtal eller få mer information om pooluppvärmning och tekniska lösningar är du välkommen att kontakta oss.


 

Avtalsvillkor


 

 

Hjälpte denna information dig? Nej