Prismodeller för elnätspriser som upphör 31 december 2021

Den 1 oktober 2020 bytte vi till en ny prismodell för våra större elnätskunder. I samband med det erbjöd vi möjligheten att stanna kvar i sin nuvarande prismodell till och med 31 december 2021. På denna sida kan du se priserna som gäller för de utgående prismodellerna.

Den 1 januari 2022 kommer ni som valde att stanna kvar i sin gamla prismodell automatiskt flyttas över till effektabonnemang lågspänning och högspänning. Kontakta oss gärna om ni vill byta till den nya prismodellen innan dess.

Se prislistan för:

Lågspänning, effekt från 50 kW och högspänning

Gäller endast för de kunder tecknat avtal innan 30 september 2020 och kan inte nytecknas. Gäller till och med 31 december 2021. För effektabonnemang tecknas skriftliga avtal. Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el, NÄT2012 N (rev) (näringsidkare) och NÄT2012 H (rev) (högspänning).

Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Abonnerad effekt, kr/kW/år Rörlig elöverförings-avgift, lågpristid, öre/kWh Rörlig elöverförings-avgift högpristid, öre/kWh Högbelastnings-avgift, kr/kW/mån Överuttag, aktiv effekt, Kr/kW/mån Överuttag, reaktiv effekt, kr/kVAr/mån
 Lågspänning, större än 50 kW  12 495 kr  160 kr  4,50 öre  25,00 öre  38 kr 60 kr   50 kr
 Högspänning under 2 700 kW  78 010 kr   160 kr   3,10 öre   6,80 öre   38 kr  40 kr   40 kr 
 Högspänning, 2 700 kW   295 010 kr   110 kr   3,00 öre   6,50 öre   38 kr   40 kr   40 kr 

Samtliga priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 35,30 öre/kWh exkl. moms.

Abonnemang och abonnerad effekt

Minsta tillåtna abonnerade effekten är 50 kW. Fast årsavgift och abonnerad effekt faktureras med en tolftedel varje månad. Periodiskt (fler än 1 ggr/kalenderår) återkommande ändringar av abonnemanget medges ej. Vid höjning av den abonnerade effekten för högspänningsabonnemang faktureras en avgift på 274 kr/kW. 

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter. För lågspänningsabonnemang ingår Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms, Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms och Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 53,75 kr/år exklusive moms. För högspänningsabonnemang ingår Elsäkerhetsavgift 810 kr/år + moms, Nätövervakningsavgift 870 kr/år + moms och Elberedskapsavgift 2 129 kr/år + moms. Totalt 3 809 kr/år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Under perioden november-mars; måndag-fredag mellan klockan 6.00-22.00 faktureras högpris. För övrig tid gäller lågpris. För högspänningsabonnemang över 2 700 kW faktureras lågpris även när helgdagar och helgdagsaftnar infaller under måndag-fredag.

Högbelastningsavgift

Högbelastningsavgift faktureras för uttagen effekt (månadens högsta timvärde*) under november till mars. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. För högspänningsabonnemang från och med 2 700 kW används medelvärdet av de tre högsta timvärdena* från skilda dagar i samma månad.

Överuttag

Effektuttag över den abonnerade effekten, överuttag, faktureras månadsvis i efterskott. Vid överuttag bestäms antalet (kW eller kVAr) utifrån skillnaden mellan månadens högsta timvärde* och den abonnerade effekten, för reaktiv effekt se nedan.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom nedanstående gränsvärden:

  • För abonnerad effekt under 2 700 kW får uttaget av reaktiv effekt uppgå till max 50 procent av den abonnerade effekten.
  • För abonnemang med abonnerad effekt fr.o.m. 2 700 kW tillåts uttag på max 50 procent på 2 700 kW (1 350 kVAr), plus max 25 procent på den abonnerade effekten som överstiger 2 700 kW.

Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr.

*Timvärde = medel av uttagen effekt under en timme.


 

Säkringsabonnemang, 80-100 A

Gäller för kunder som har valt att stanna kvar i den gamla prismodellen i en övergångsperiod och kan inte nytecknas. Prislistan gäller till och med 31 december 2021. Här kan du se den nya prismodellen.

Produkt Huvudsäkring Fast årsavgift kr/år Rörlig elöverföringsavgift/kWh
Elnät, 3-fas 80 A 9 345 kr 25,50 kr
Elnät, 3-fas 100 A 11 945 kr 25,50 kr

Samtliga priser är inklusive moms. Energiskatt tillkommer med 44,5 öre/kWh, inklusive moms.

Säkringsabonnemanget består av en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh). Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Elöverföringsavgiften betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).

I angivna årsavgifter ingår myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år + moms
  • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms
  • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms.
  • Totalt 53,75 kr/år exklusive moms och 67,19 kr/år inklusive moms.
Hjälpte denna information dig? Nej