Exempel på årskostnader

Här har vi tagit fram exempel på vad årskostnaden blir för olika typer av boenden.

Priserna avser 2019. För fullständiga priser, se vår prislista

Nybyggd villa, byggd efter år 2000 Uppskattad årsanvändning Årskostnad kr
Fjärrvärme 12 000 kWh 12 374
Vatten och avlopp 170 m 6 028
Elnät
Energiskatt
5 000 kWh 3 000
2 169
Elhandel 5 000 kWh 2 734
Avfall 320 kg 1 528
Summa   27 833 kr
Villa, byggd på 90-talet eller tidigare Uppskattad årsanvändning Årskostnad kr
Fjärrvärme 20 000 kWh 16 623
Vatten och avlopp 170 m 6 028
Elnät 
Energiskatt
5 000 kWh

3 000
2 169

Elhandel 5 000 kWh 2 734
Avfall 320 kg 1 605
Summa   32 159 kr
Lägenhet (elhandel + elnät) Uppskattad årsanvändning Årskostnad kr
Hushållsel 2 000 kWh 3 896
Hushållsel 
5 000 kWh 7 278
Hushållsel 
8 000 kWh 10 660

Värt att veta

  • De uppskattade årsförbrukningarna är beräknade enligt branschens riktlinjer och statistik från Tekniska verken
  • Elhandelspriset är beräknat på ett fast pris på 3 år som tecknats i januari 2019
  • Uppvärmningsformen är fjärrvärme

Andra saker som påverkar

  • Hur många som bor i hushållet
  • Beteende (spara, slösa...)
  • Extra energikällor så som kamin, solceller med mera
  • Husets energiförutsättningar (byggnadsår, typ av hus, storlek på huset, isolering, ventilation, typ av fönster, tjocklek på väggar med mera)
  • Om hushållet har pool eller badtunna
Hjälpte denna information dig? Nej