Så här blir årskostnaden

Här har vi tagit fram exempel på vad årskostnaden blir för olika typer av boenden.

Priserna avser 2017. För fullständiga priser, se vår prislista

Nybyggd villa, byggd efter år 2000 Uppskattad årsanvändning Årskostnad kr
Fjärrvärme 12 000 kWh 12 192
Vatten och avlopp 170 m 6 028
Elnät 5 000 kWh 2 895
Elhandel 5 000 kWh 4 603
Avfall 320 kg 1 443
Summa   27 161 kr
Villa, byggd på 90-talet eller tidigare Uppskattad årsanvändning Årskostnad kr
Fjärrvärme 20 000 kWh 16 321
Vatten och avlopp 170 m 6 028
Elnät 5 000 kWh 2 895
Elhandel 5 000 kWh 4 603
Avfall 320 kg 1 443
Summa   31 290 kr
Lägenhet (elnätsavgifter + förbrukningsavgift) Uppskattad årsanvändning Årskostnad kr
Hushållsel 2 000 kWh 3 682
Hushållsel 
5 000 kWh 6 924
Hushållsel 
8 000 kWh 10 166

Värt att veta

  • De uppskattade årsförbrukningarna är beräknade enligt branschens riktlinjer och statistik från Tekniska verken
  • Elhandelspriset är beräknat på ett fast pris på 3 år som tecknats i januari 2017
  • Uppvärmningsformen är fjärrvärme

Andra saker som påverkar

  • Hur många som bor i hushållet
  • Beteende (spara, slösa...)
  • Extra energikällor så som kamin, solceller med mera
  • Husets energiförutsättningar (byggnadsår, typ av hus, storlek på huset, isolering, ventilation, typ av fönster, tjocklek på väggar med mera)
  • Om hushållet har pool eller badtunna
Hjälpte denna information dig? Nej