Flyttanmälan

När du ska flytta kan det vara tryggt att veta att vi hjälper dig med dina avtal hos oss. Du kan ta med dig ditt befintliga elavtal eller teckna ett nytt med oss. Vi ordnar även med ditt elnäts-, vatten-, avfalls- och fjärrvärmeavtal.