Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Elprisstöd för höga elpriser – det här gäller

Näringsidkare och juridiska personer i elprisområde 3 och 4 har rätt till stöd för höga elpriser baserat på förbrukning för perioden oktober 2021 - september 2022. Du kommer att kunna ansöka om stöd via Skatteverkets e-tjänst under perioden 30 maj till 25 september. 

Hur mycket pengar får mitt företag?

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • vilket elområde du verkar i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar ditt företag får

0,5 kronor x din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

*Den elanläggning du hade avtal för den 17 november 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om elprisstödet.

För att få stöd behöver du som näringsidkare eller juridisk person ha ett eget avtal hos oss som elnätsbolag.

Läs mer om vem som har rätt till stöd på Svenska kraftnäts webbplats.

Stödet kommer att betalas ut till den näringsidkare eller juridiska person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Detta oavsett om du stod på avtalet under perioden oktober 2021-september 2022 eller inte.

Läs mer om hur det fungerar när man har flyttat på Svenska kraftnäts webbplats.

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022
  • vilket elområde du verkar i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Stödet kommer även att ha ett tak för hur mycket du som näringsidkare eller juridisk person kan få. Taket är satt till två miljoner euro (cirka 22 miljoner kronor).

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,5 kronor x din nuvarande elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

Exempel på stöd till olika elanvändare i elområde SE3

  • En tennisklubb som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 22 500 kronor i stöd (45 000 x 0,50 = 22 500).
  • Ett bageri med en förbrukning på 66 000 kWh under 12-månadersperioden får 33 000 kronor (66 000 x 0,50 = 33 000).

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera utbetalning av elstöd till näringsidkare och företag. Ansökan via Skatteverkets e-tjänst kommer att vara öppen under perioden 30 maj till 25 september. Skatteverket har som ambition att betala ut ersättningen så snart som möjligt efter ansökan.  

Mer om ansökan och utbetalning på Skatteverkets webbplats → 

Du får stöd för elförbrukningen oavsett vad du använder den till. Du får inte stöd för din fjärrvärmeförbrukning.