Elprisstöd från regeringen – det här gäller

På grund av vinterns ovanligt höga elpriser väljer regeringen att kompensera dig som elanvändare. Kompensationen baseras på din förbrukning och gäller oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet. Du kommer att få kompensation för december 2021 till och med mars 2022.

Kompensationen är utbetald

Du som har rätt till elpriskompensation ska nu ha fått den utbetald för månaderna december 2021 till mars 2022. Om du fortfarande saknar din utbetalning ber vi dig kontakta vår kundservice

Högkostnadsskydd för elpriser

Regeringen diskuterar just nu ett förslag om högkostnadsskydd för elpriser. Inga beslut är tagna och vi kan därför inte ge någon mer information i nuläget. Vill du ha mer information om förslaget kan du läsa mer i Regeringskansliets pressmeddelande.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om elpriskompensationen.

Ersättning för december 2021 - februari 2022

Vi betalade ut ersättning för perioden december 2021, januari 2022 och februari 2022 i maj. Om vi behöver hantera ditt ärende manuellt, till exempel om du flyttat nyligen, får du din kompensation senast vecka 26.

Ersättning för mars 2022

Vi kommer att betala ut ersättning för mars i början av juli. 

Du som har rätt till elpriskompensation kommer att få din ersättning automatiskt via ditt elnätsbolag. Du kan inte själv välja hur utbetalningen ska ske. 

Utbetalning sker via Swedbanks kontoregister

Du som är kund hos Tekniska verken får din ersättning utbetald via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Om du vill ha pengarna insatta direkt på ditt konto behöver ditt konto vara anmält hos dem. Du kan anmäla ditt kontonummer gratis oavsett vilken bank du har.

Om ditt konto redan är anmält till Swedbanks kontoregister behöver du inte göra något själv.

Om du behöver anmäla ditt konto till registret

Om du vill anmäla ditt konto, eller kontrollera om ditt konto redan finns med, kan du göra det via Swedbanks webbplats.
Anmäl ditt kontonummer till Swedbank.

Om ditt konto inte finns registrerat får du en utbetalningsavi

Om du inte anmäler ditt konto får du i stället en utbetalningsavi i brevlådan som du behöver lösa in. Du kan lösa in avin digitalt, på bankkontor eller hos utvalda butikskedjor. På vissa ställen kan du behöva betala en avgift för att lösa in avin. Du hittar instruktioner för hur du kan lösa in summan på din avi.

Vi på Tekniska verken har avtal med Swedbank som erbjuder ett lön- och utbetalningssystem (SUS) så att försäkringsbolag, kommuner och andra företag kan betala ut ersättning till sina kunder. 

Det du gör när du anmäler ditt konto till Swedbanks register är alltså att tala om för dem vilket konto du vill ha dina pengar insatta på – oavsett vilken bank du har. Att anmäla sitt konto till registret är gratis och gör dig inte till kund i Swedbank.

På Swedbanks webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar.
Läs mer om Swedbanks lön- och utbetalningssystem.

För att få kompensation behöver ditt hushåll ha ett eget avtal hos oss som elnätsbolag. Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet får du alltså inte ta del av kompensationen.

Regeringen har tagit fram en ersättningsmodell utformad som en trappa där storleken på kompensationen baseras på din förbrukning per månad. Ersättningen är olika beroende på vilken månad du blir kompenserad för.

Ersättning för december 2021 - februari 2022

Den lägsta nivån innebär 100 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning från 700 kWh. Den högsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 2000 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning på 2000 kWh eller mer. 

Ersättning för mars 2022

Den lägsta nivån innebär 100 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning från 400 kWh. Den högsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 1000 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning på 2000 kWh eller mer.

På regeringens webbplats hittar du mer information

Du kan läsa mer om kompensationen och se fullständig ersättningstrappa för de båda perioderna på regeringens webbplats.

Om du har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister kommer du att se att du har fått din ersättning via ditt kontoutdrag. Det står dessvärre inte tydligt på utbetalningen vem pengarna kommer från.

Du kommer också få ett brev från Swedbank med information om att insättningen avser "Statlig elpriskompensation" och vilket belopp du har fått utbetalat vilket datum.

Nej, endast privatpersoner är berättigade till elpriskompensationen. 

I april skickade vi ut information om utbetalningen till de som berörs av elprisstödet för perioden december 2021, januari 2022 och februari 2022.  

Har du inte fått mejl eller brev? 

Om du ännu inte fått information från oss är det för att vi behöver hantera ditt utskick manuellt. Det behövs till exempel om du flyttat nyligen.

Information om ersättning för mars

Du som inte omfattades av elpriskompensationen för december 2021-februari 2022 kommer att få ett meddelande av oss med information.

På regeringens webbplats hittar du aktuell information, inklusive fullständig ersättningstrappa och svar på vanliga frågor.