Elpriset - varför är det så högt nu?

Elpriset fortsätter vara högt för perioden och kanske är du en av de som har fått högre fakturor än vanligt. Vi tipsar om vad du själv kan göra för att sänka din elkostnad och förklarar vad som påverkar elpriset.

Har du fått en ovanligt hög elfaktura?

Det extremhöga elpriset gör att många kontaktar oss i tron om att det är fel på fakturan – en reflektion vi har full förståelse för. Tyvärr är så inte fallet, utan alla med rörligt pris påverkas då elpriset just nu är ovanligt högt. Men det finns saker du kan göra för att sänka din elkostnad.

Vad kan jag göra åt min höga elräkning?

Att minska den egna elanvändningen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig använts. Kan din ökade elräkning bero delvis på ökad användning av el? Kontrollera din elanvändning på Mina sidor, och ta del av våra tips för att minska användningen.

För att själv kontrollera din faktura kan du jämföra din senaste månadsförbrukning med motsvarande månad förra året. Är den snarlik beror den ökade kostnaden på det höga elpriset. Ser du däremot att din förbrukning ökat markant har förstås även det stor inverkan. Ha med i din beräkning att elanvändningen sannolikt är högre än tidigare år på grund av kallare temperatur än normalår. Fundera över vilka förändringar du gjort sedan förra året – genom att identifiera orsaken kan du eventuellt också påverka den.

Om du inte aktivt skaffar ett elhandelsavtal får du automatiskt el med anvisningspris från Bixia. Du får ett bättre pris om du väljer ett annat avtal.

Har du ett rörligt pris nu? Då kan Bixia Framtid vara ett alternativ för dig. När priserna sjunker kan du också fundera på för- och nackdelarna med rörligt jämfört med fast pris.

Påverka din energianvändning och sänk din elkostnad

Ett bra riktvärde är 20–21 grader. För varje grad extra ökar energianvändningen med 5 procent. Har du 23–24 grader hemma finns det alltså pengar att spara.

Genom att använda tätningslister kan du enkelt minska mängden kall luft som kommer in hemma.

Små insatser gör skillnad för helheten.

 • Fyll alltid tvättmaskinen fullt innan du startar.
 • Häng upp tvätten istället för att tumla den.
 • Stäng av handdukstorken.
 • Använd tvättmaskinens sparprogram när du har lätt smutsad tvätt. Det går åt mindre energi plus att tvätten blir klar snabbare. Slopa också förtvätten om det går.
 • Tvätta i lägre temperatur om det är möjligt. 40 grader istället för 60 grader kan nästan halvera energianvändningen. Titta på tvättråden i kläderna.

Elen kostar mer ju fler som använder den samtidigt. På morgonen och kvällen är elen därför oftast som dyrast. Du som har timpris kan dra nytta av det genom att använda elen när den är som billigast.

 • Kan du köra tvättmaskinen på natten istället för på kvällen när många använder el?
 • Sprid ut din egen elanvändning. Undvik till exempel att både dammsuga, köra diskmaskinen och ladda elbilen samtidigt.
 • Använd schemaläggning av elprylar så långt du kan.

Att värma ditt hus med fjärrvärme är extra bra just nu när elpriset är högt. Dessutom behövs elen till så mycket annat än uppvärmning, särskilt när samhället blir alltmer elberoende.

Elpriskompensation till hushåll med höga elpriser

Regeringen kommer avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.
Du behöver inte själv ansöka – regeringen kommer arbeta fram utformningen för kompensationen i dialog med myndigheter och elnätsbolag.
För mer information i nuläget, läs om elpriskompensationen på regeringens hemsida.

Varför är elpriset så högt just nu?

Elpriset påverkas av flera faktorer så som:

 • väder
 • bränslepriser
 • den ekonomiska konjunkturen
 • utbud och efterfrågan på el
 • elpriserna i övriga Europa påverkar eftersom vi importerar och exporterar el mellan länderna.

Högt pris på fossila bränslen

Just nu är elpriset i Europa extremt högt vilket till stor del beror på rekordhöga priser på kol, olja och gas – vad vi med ett samlingsnamn kallar för fossila bränslen. Eftersom fossila bränslen används för att producera el stiger även elpriset med motsvarande nivåer. Det höga priset på fossila bränslen beror på begränsat utbud i kombination med hög efterfrågan. Flera länder har minskat sin utvinning av gas, exporten från Ryssland är begränsad och gaslagernivåerna i Europa ligger på en ovanligt låg nivå.

Vädret styr utbudet

Även vädret har betydelse. I somras och början på hösten regnade det ovanligt lite för perioden, vilket fram till idag påverkar vattennivåerna i vattenkraftsmagasinen i form av rekordlåga nivåer. Detta i kombination med att det har blåst ovanligt lite för perioden innebär lågt utbud av el. Parallellt medför vinterhalvåret hög efterfrågan.

Bixia, en del av Tekniska verken, uppdaterar om läget på elmarknaden löpande.

Din elkostnad består av elnät och elhandel

Elhandel

Kostnad för elen du använder. Denna kostnad betalar du till det elhandelsföretag du har valt. Oftast kan du välja mellan fast och rörligt avtal. Ditt val av elhandelsbolag påverkar hur elen produceras. Väljer du till exempel el från vårt dotterbolag Bixia stöttar du dina lokala elproducenter så att de kan öka produktionen av förnybar el.

Elnät

Kostnad för att elen ska komma hem till dig och underhåll av elnätet och elledningarna, så att du inte får strömavbrott bland annat. Denna kostnad betalar du till elnätsbolaget där du bor. Vi är elnätsbolag i Linköpings och Katrineholms kommun. Elnätet är monopol och regleras av staten.

Bilden visar fördelningen av en kunds elkostnader ett normalår, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna.

Källa: Energimyndigheten