Snart får du nya mätare

Vi kommer att byta ut alla mätare i våra nät till smarta mätare. Teknik utvecklas ständigt och de mätare som vi tidigare använt är inte tillräckligt avancerade för framtidens behov. Med de nya, smarta mätarna kommer det att bli enklare att följa sin användning och koppla på tjänster för energieffektivisering.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Har du ett inplanerat mätarbyte? Då kan du känna dig trygg med att vi gör vad vi kan för att hindra spridningen av Coronaviruset. Många hushåll har en elmätare som sitter på utsidan av huset. Då kan vi genomföra mätarbytet helt utan personlig kontakt.

Läs om våra åtgärder och hur du bokar om besöket om din mätare sitter inomhus. 

Elmätarna byts först

Inom de kommande åren byts alla mätare i våra nät ut till smarta mätare. Det gäller för alla som har en eller flera av tjänsterna vatten- och avlopp, fjärrvärme och el. Mätarna för fjärrvärme och vatten byts vartefter de ska in på revision (vanligtvis vart 10:e år). Elmätarna byts områdesvis med start i april 2020 i Linköping och november 2020 i Katrineholm.

Den nya elmätaren kommer att innehålla flera funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat blir det enklare att följa sin elanvändning. Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering.

Din elanvändning kommer även fortsättningsvis att skickas digitalt till oss och faktureringen baseras på din verkliga användning. Mätarbytet kommer inte att kosta dig något.

Eltel sköter bytet

För att byta alla elmätare i vårt elnätsområde tar vi hjälp av Eltel. Under tiden för bytet kommer du att se Eltels montörer i området. Alla montörer har ID-kort väl synliga och kör arbetsfordon med skylten ”Jag jobbar på uppdrag av Tekniska verken”.

I god tid innan bytet kommer du att få information om när vi kommer till dig. Sitter din elmätare på utsidan av huset behöver du inte vara hemma under arbetet. Sitter elmätaren inomhus behöver du vara hemma och ta emot montören. Installationen av den nya mätaren tar cirka 30 minuter och under tiden kommer det att bli ett kortare elavbrott.

Inför mätarbytet

Inför mätarbytet behöver vi din hjälp, så att bytet går smidigt. Här är några saker att tänka på inför mätarbytet.

Behöver du ändra tiden för mätarbytet hemma hos dig?

Då kontaktar du Eltels kundservice direkt på telefonnummer 013 - 266 09 41. Du kan också omboka din tid på tvl.matarbyte.se. Inloggningsuppgifterna finns i brevet du fått hemskickat.

Mätare för värme och vatten byts ut löpande

Mätarna för fjärrvärme och vatten byts i samband med din nästa revision. Vid bytet kommer äldre modeller att uppgraderas så att de kan fjärravläsas. I god tid innan bytet kommer du att få information om när vi kommer till dig.

Byte av mätare för fjärrvärme och vatten är också kostnadsfritt.

De gamla mätarna samlas in och återvinns

De gamla mätarna samlas in, delarna separeras, sorteras efter material och återvinns sedan.

Elmätarna byts på grund av nya krav

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Innan 2025 ska alla cirka 5 miljoner elmätare i Sverige bytas ut.

Hjälpte denna information dig? Nej