Mätarplats för vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren och att du som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna, är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt. 

Området runt mätaren
Vid parallellmontage av vattenmätare
Mätarbrunn
Att tänka på

Mätaren ska sättas i en mätarkonsol. Sätt den horisontellt på väggen. Det ska finnas två avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Det ska också finnas en backventil efter mätarkonsolen. Mätarkonsolen kan du hämta gratis hos Tekniska verken, Mätteknik, Runstensgatan 1B i Linköping. Gör först din konsol-beställning genom att kontakta Kundservice. Då får du ett ärendenummer som gör det lätt för oss att dela ut rätt konsol till rätt kund. 

 1. Avstängningsventil före vattenmätaren.
 2. Mätarkonsol
 3. Avstängningsventil efter vattenmätaren
 4. Backventil efter mätaren

Området runt mätaren

Det är viktigt att området omkring vattenmätaren är fritt. Därför ska det:

 • vara fri yta 70 cm ovanför vattenmätaren.
 • vara fri yta 60 cm framför och under vattenmätaren.
 • vara ståhöjd (190 cm) där vattenmätaren är placerad.
 • finnas fungerade belysning i utrymmet.
 • vara frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Om du bara är ansluten till Tekniska verkens spillvattennät (avloppsnät) och använder ditt eget vatten, ska vattenmätaren sitta efter fastighetens egen VA-utrustning som till exempel pump, hydrofor och filter.

Vid parallellmontage av vattenmätare

Om fastigheten använder mycket vatten ska normalt två eller tre parallella mätare installeras, ett så kallat parallellmontage. Vid parallellmontage är det ett krav att VA-installatören drar rören så att vattnet blir jämt fördelat i de olika mätarna. Det finns färdiga konsoler för parallellmontage du kan använda. Avståndet mellan rören till vattenmätarna ska vara minst 30 cm. 
En stor fördel med parallellmontage är att fastighetsägaren aldrig behöver stänga av vattnet vid mätarmontering, vilket uppskattas av hyresgäster.

Dubbelmontage.  

Trippelmontage.

Mätarbrunn

Mätarbrunn ska installeras om:

 • servisledningen är längre än 100 m från förbindelsepunkten.
 • flera hushåll eller verksamheter använder samma servis, en så kallad gemensamhetsanläggning.

Mätarbrunnen ska:

 • ha en låsbar och lätt manövrerbar lucka, som är placerad 10 - 20 cm över markytan.
 • vara utrustad med stege av ett material som står emot rost.
 • vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
 • vara tät så att inget vatten rinner in i brunnen.
 • ha återströmmningsskydd enligt SS-EN 1717.
 • vara lättåtkomlig.

Mätarbrunnen ska inte:

 • placeras inom biltrafikerat område.

Mätarkonsolen för mätare av storlek DN 25 ska utformas så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning och avläsning. Konsolen ska vara försedd med fungerande avstängningsventiler. Kontakta oss för installation i mätarbrunnar där mätaren är större än DN25.

Mätarbrunnen tillhör fastighetsägaren, men ska godkännas av Tekniska verken.

Att tänka på

Tekniska verken sätter inte upp någon vattenmätare om inte mätarplatsen är godkänd. Det är bara Tekniska verkens personal som får öppna och stänga servisventilerna i gatan.

Om du undrar över något, kontakta Tekniska verken så hjälper vi dig. Hör av dig till Kundservice på telefon 0771-25 26 27 eller e-post kundservice@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej