Fakturering

Är du villakund får du en faktura varje månad. Är du lägenhetskund får du som standard en faktura var tredje månad. Du kan själv välja att istället få en faktura varje månad.

Om du vill få din faktura varje månad anmäler du det hos Kundservice på telefon 0771-25 26 27 eller e-post till kundservice@tekniskaverken.se. Du betalar ingen fakturaavgift.

Avläsningar

Elmätare

Vi läser av elmätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för de kilowattimmar som du har använt under aktuell period.

Vattenmätare

Du som bor i villa läser själv av din vattenmätare. Du rapporterar enkelt in din vattenanvändning direkt på Mina sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, eller genom att fylla i och skicka in avläsningskortet som skickas till dig en gång per år. Genom att läsa av din vattenmätare vet du också att du betalar för din verkliga användning. Om vi inte får in din mätarställning får du betala för den beräknade användningen.

Fjärrvärmemätare

Vi arbetar med att byta ut fjärrvärmemätarna till fjärravlästa mätare. Du som har en fjärravläst mätare får en faktura på den faktiska användningen för aktuell period. Om du inte har en fjärravläst mätare får du en beräknad faktura för fjärrvärme. Beräkningen baseras på aktuell beräknad årsanvändning. Ta för vana att jämföra de beräknade mätarställningarna på fakturan med dina verkliga mätarställningar. Är du nyinflyttad kan din användning skilja sig från våra beräkningar.

Lämna dina mätarställnigar till oss

Du kan själv lämna dina mätarställningar till oss på genom att logga in på Mina Sidor eller genom att ringa kundservice på 0771-25 26 27. Läser du av och rapporterar dina mätarställningar till oss någon av de tre sista dagarna i månaden får du en faktura som baseras helt på dina avlästa värden. Lämnar du mätarställning t ex den 15:e beräknas användningen fram till månadens sista dag.

En gång om året skickar vi ett avläsningskort och vart tredje år kommer vi hem till dig och läser av din vatten- och/eller fjärrvärmemätare.

Om du tidigare fått beräknade fakturor och vi får in en avläsning görs en avstämningsfaktura. På den specificeras hur mycket du använt sedan föregående avläsning, och hur mycket du ska betala. Vi gör ett avdrag för den summa som du redan betalat in. Om du betalat in för lite pengar får du betala summan som återstår på avstämningsfakturan. Om du betalat in för mycket pengar får du tillbaka dem.

Hjälpte denna information dig? Nej