Flytta in

Dags att flytta?
Gör en flyttanmälan så fixar vi avtalen och ser till att allt funkar när du flyttar in.

Innan du börjar, ta fram ditt hyres- eller köpeavtal. Där finns information om ditt lägenhetsnummer och/eller fastighetsbeteckningen.

Uppgifter märkta med en asterisk (*) är obligatoriska.

Steg1: kunduppgifter Steg 1 av 5

Kundtyp
Personuppgifter
* (ååmmddxxxx)
* (xxx-xxxxxxx)
*
Anmälan avser
*
Tänk på att ange gatunummer och trappuppgång i rätt fält. Bor du på Storgatan 1A skriver du "1" i fältet för gatunummer och "A" i fältet för trappuppgång.
*
*
Ange lägenhetsnummer eller fastighetsbeteckning *
* (åååå-mm-dd)