Anmäl inflytt

När du ska flytta kan det vara tryggt att veta att vi hjälper dig med dina avtal hos oss. Du kan ta med dig ditt befintliga elavtal eller teckna ett nytt med oss. Vi ordnar även med ditt elnäts-, vatten-, avfalls- och fjärrvärmeavtal. 

Uppgifter märkta med en asterisk (*) är obligatoriska.

Steg1: kunduppgifter Steg 1 av 5

Kundtyp
Personuppgifter
* (ååååmmddxxxx)
Är du kund sedan tidigare hittar du ditt kundnummer på din senaste faktura, (6 eller 7 siffror).
* (xxx-xxxxxxx)
*
Anmälan avser
*
*
*
Ange lägenhetsnummer eller fastighetsbeteckning *
Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på, entréplanet sätts till 10. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.
* (åååå-mm-dd)