Flytta in

Innan du börjar fylla i formuläret nedanför, ta fram ditt hyres- eller köpeavtal. Där finns information om ditt lägenhetsnummer och/eller fastighetsbeteckningen.

Flytta in

Vem är du?

Till vilken adress flyttar du?

Vilka tjänster från Tekniska verken behöver du på din nya adress?
Hur vill du välja elhandelsföretag?