Forskning kring biogasrester: nu lanseras lokalproducerad biogödsel för trädgården 

Pressbild: Germino Trädgårdsgödsel
Pressmeddelande
20 maj 2022 06:00
Biototal och Tekniska verken i Linköping har tillsammans utvecklat den första biogödselprodukten som gör det möjligt även för hemmaodlare att ta del av biogödsel för användning i trädgård och växthus. Tidigare har det enbart varit lantbrukare som kunnat använda biogödsel som gödningsmedel. I morgon lördag 21 maj är det världspremiär för försäljningen av Germino Trädgårdsgödsel på Blomstertorget i Linköping.

De båda bolagen samarbetar för att ta fram cirkulära produkter genom att utveckla restflöden från biogasproduktion. Tekniska verken producerar det klimatsmarta fullgödselmedlet på sin biogasanläggning i Linköping och Biototal säljer och distribuerar det. 

- Biogödsel kallas den vätska som blir kvar efter att vi har producerat biogas från matavfallet i Gröna påsen. Biogödsel har goda egenskaper och en myllande effekt eftersom det innehåller både långtidsverkande och snabbverkande kväve, fosfor, kalium, mineraler samt olika mikronäringsämnen, säger Jan Moestedt, forsknings- och utvecklingsingenjör på Tekniska verken.  

Germino är både miljömässigt hållbart, snabbverkande och kostnadseffektivt. Produkten säljs hos Blomstertorget i Linköping i en femlitersdunk och räcker till gödsling av 5-10 kvadratmeter av grönsaksland, växthus, buskar, träd och blommor. Germino kan användas direkt på jorden men blandas med fördel ut med vatten för att bli enklare att sprida på odlingarna.   

De båda bolagen kommer framöver att utveckla och förädla fler metoder och produkter ur biogasen. 

- Vårt samarbete kommer leda till flera positiva synergieffekter tack vare vår samlade kompetens och våra gemensamma intressen i forskning och utveckling. Vi har bestämt oss för att tillsammans vidareförädla biogödselfraktioner och skapa nya cirkulära affärsmöjligheter för nya målgrupper, säger Matilda Olstorpe, affärsområdeschef för cirkulär innovation på Biototal Norden. 

Fakta om Germino trädgårdsgödsel för hemmaodlare 
Germino säljs från och med lördag 21 maj hos Blomstertorget i Linköping i en femlitersdunk och räcker till gödsling av 5-10 kvadratmeter av grönsaksland, växthus, buskar, träd och blommor. Germino kan användas direkt på jorden men blandas med fördel ut med vatten för att bli enklare att sprida på odlingarna. 

För mer information, kontakta gärna:
Jan Moestedt: jan.moestedt@tekniskaverken.se eller 013 20 93 77 
Matilda Olstorpe: matilda.olstorpe@biototal.se  0732 01 01 25 

Pressbild: Germino Trädgårdsgödsel