Fem energibolag i samarbete om elektrifiering av tunga lastbilar

Laddning av eldriven lastbil från Volvo Trucks
Licens: Medieanvändning
Av: Volvo Trucks
Filformat: .jpg
Storlek: 1024 x 683, 362 KB
Pressmeddelande
23 februari 2022 07:00
Energibolagen Mälarenergi, Jönköping Energi, Göteborg Energi, Tekniska verken i Linköping och Öresundskraft har inlett ett samarbete för att bygga laddlösningar för lastbilar i södra Sverige.

Elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. Fordonen rör sig över stora ytor och behöver laddning såväl hemma som på väg. I Helsingborg är Öresundskraft tidigt ute och bygger en laddstation för lastbilar i samarbete med Volvo Trucks.

Nu avser de fem företagen att tillsammans med nationella aktörer i logistikbranschen bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar i en större nationell satsning.

Energibolagen vill använda sin kunskap och kännedom om elnäten och sina omfattande erfarenheter av fordonsladdning för att underlätta för logistikföretag att ställa om till eldrift. Här märks bland annat Mälarenergis omfattande ladderbjudande till företag och bostadsrättsföreningar, Göteborg Energis mångåriga satsningar på fordonsladdning för bussar och bilar och Öresundskrafts laddning av bilar, bussar och fartyg i Helsingborg. Tekniska verken i Linköping tog tidigt initiativ till och har lång erfarenhet inom personbilsladdning och i Jönköping har Jönköping Energi levererat laddningsenheter till stadens elbussar för att bidra till en mer hållbar kollektivtrafik.

Att bygga laddstationer med höga effekter ställer krav på både laddstation och det lokala elsystemet. Här kommer energibolagens kunskaper om elnät och smart styrning väl till pass för att möjliggöra elektrifiering även med begränsad nätkapacitet Även den starka lokala förankringen och relationerna med bland annat fastighetsägare framhålls.

"Genom samarbetet bidrar vi till omställningen till hållbara transporter och blir en naturlig partner för logistikföretag och fordonstillverkare. Samtidigt lägger vi grunden för nya affärer,” säger bolagen i ett gemensamt uttalande.

För mer information, kontakta gärna:

Niklas Gunnar, vd, Mälarenergi, tel. 021-39 52 08
Fridolf Eskilsson, vd, Jönköping Energi, tel. 036-10 83 02
Alf Engqvist, vd, Göteborg Energi, tel. 031- 62 60 02
Charlotta Sund, vd, Tekniska verken i Linköping, tel. 013-308650
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80

Eldriven lastbil från Volvo Trucks..
Licens: Medieanvändning
Av: Volvo Trucks
Filformat: .jpg
Storlek: 2048 x 1365, 1,55 MB