Efter stormen Malik: nya helikopterbesiktningar i Katrineholm och Linköping

Pressbild: Tekniska verken.
Pressmeddelande
09 februari 2022 17:01
Efter den senaste tidens stormar återupptar nu Tekniska verken driftbesiktning med lågflygande helikopter av elledningar. Dessa kommer att ske på landsbygden i Linköping och Katrineholm för att säkerställa elleverans och driftsäkerhet.

I Katrineholm planeras besiktningarna, med reservation för vädret, till i morgon torsdag och troligen även fredag. Därefter är det Linköpings tur. Om allt går som planerat är tanken att genomföra motsvarande arbete där till helgen.

Helikopterbesiktning är en effektiv åtgärd för att hitta träd som ligger på ledningarna, och på det sättet kontrollera ledningsnätet, öka driftsäkerheten och minska risken för avbrott längre fram.

– Vi har jobbat på ordentligt sedan stormen, åtgärdat tillfälliga lösningar och gjort dem permanenta. När vi reparerar måste vi ibland stänga av strömmen, förklarar Anders Holmgren, Affärsenhetschef Drift på Tekniska verken Nät.

Eftersom många ledningar nuförtiden är isolerade fungerar strömförsörjningen även om det ligger ett träd på ledningen. Det är ändå viktigt att eventuella träd som hänger mot ledningarna plockas bort för att undvika att isoleringen nöts sönder med strömavbrott som följd.

Helikoptern flyger så lågt som möjligt för att elledningarna ska kunna granskas visuellt. Rotorljuden kan då stressa djur och Tekniska verken vill uppmana djurägare att ta in dessa från hagar medan besiktningen pågår.

Tekniska verken anlitar ett företag som hjälper till med helikopterbesiktningen och de meddelar lokalradions trafikinformation om var de kommer att flyga. Webbplatsen uppdateras löpande med aktuell information. Besiktningen är beroende av rätt väderförhållanden, så tiden kan komma att ändras.

För mer information, kontakta Anders Holmgren, Affärsenhetschef Drift,Tekniska verken Nät:Tel 013-30 86 88
E-post: anders.holmgren@tekniskaverken.se