Efter stormen: helikopterbesiktning av elledningar i Katrineholm och Linköping

Pressmeddelande
18 januari 2022 10:49
Efter de senaste dygnens stormar inleder Tekniska verken nu några dagars driftbesiktning med lågflygande helikopter av elledningar på landsbygden i Linköping och Katrineholm. Syftet är att säkerställa elleverans och driftsäkerhet.

- Helikopterbesiktning är ett effektivt sätt att kontrollera ledningsnätet och en bra åtgärd för att öka driftsäkerheten och minska risken för avbrott längre fram, säger Jörgen Pettersson, uppdragsledare på Tekniska verken.

Många ledningar är numera isolerade och därför fungerar strömförsörjningen även om det ligger ett träd på ledningen. Det är ändå viktigt att eventuella träd som hänger mot ledningarna plockas bort för att undvika att isoleringen nöts sönder med strömavbrott som följd.

- Vi börjar med att besiktiga våra högspänningsledningar i Katrineholm med omnejd. Arbetet beräknas pågå idag och imorgon. Därefter inspekterar vi ledningarna i Linköping under ett par dagar. Vi inspekterar ledningarna eftersom det har blåst så mycket, med många avbrott som ett resultat av det, säger Jörgen Pettersson.

Helikoptern flyger så lågt som möjligt för att elledningarna ska kunna granskas visuellt. Rotorljuden kan då stressa djur och Tekniska verken vill uppmana djurägare att ta in dessa från hagar och betesängar medan besiktningen pågår.

Tekniska verken anlitar ett företag som hjälper till med helikopterbesiktningen och de meddelar lokalradions trafikinformation om var de kommer att flyga. Vi lägger ut information på vår Facebook-sida och här på vår webbplats. Besiktningen är beroende av rätt väderförhållanden, så tiden kan komma att ändras.

För mer information, kontakta gärna Jörgen Pettersson, uppdragsledare Tekniska verken Nät: 013 20 83 82 eller jorgen.pettersson@tekniskaverken.se