Pressinbjudan - kom och se när ålyngel släpps ut i det fria

Pressmeddelande
06 juli 2020 07:00
Fredagen den 10 juli kommer 125 000 ålyngel att sättas ut på nio olika platser i regionen. Utsättningen sker bland annat vid Stångån, Sommen och Drögen. Media är välkomna att vara med under utsättningen.

Tid
Fredagen den10 juli kl  08.00

Plats:
Vi möts vid Shellmacken i Braskens bro, där Tekniska verken möter upp leverantören Scandinavian Silver Eel. Därefter kommer transport ske för utsättning både upp- och nedströms i Stångån.

För mer information kontakta gärna:
Jakob Bergengren, Miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping, 070-356 46 05
Jakob.Bergengren@tekniskaverken.se

Bakgrund:
Det europeiska ålbeståndet minskar, bland annat på grund av vandringshinder vid vattenkraftverk och dammar. Tekniska verken är med i projektet ”Krafttag ål” som startade 2011, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och flera andra kraftbolag. Ålutsättningen är en viktig del för att bevara ålbeståndet och en av åtgärderna som Tekniska verken gör för att miljöanpassa vattenkraften.