Minskat resultat som påverkats av värme och låga elpriser

Pressmeddelande
29 maj 2020 07:15
Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2020, uppgick till 286 miljoner kronor mot 439 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultatet påverkas bland annat av att perioden varit varmare, vilket inneburit lägre försäljning av el och fjärrvärme jämfört med föregående år.

Att resultatet för det första tertialet minskar med 153 miljoner kronor jämfört med samma period förra året, beror utöver minskade el- och fjärrvärmeleveranser också på lägre elpriser och effekter kopplade till covid-19. Det handlar bland annat om minskade avfallsmängder och lägre biogasförsäljning då kollektivtrafiken inte kört i samma utsträckning som tidigare. 

- Koncernens resultat för perioden är fortfarande starkt, men inte lika starkt som förra året eftersom vi i hög grad påverkats av yttre faktorer som temperatur, nederbörd och elpriser. Till detta tillkommer att vi nu även börjar se faktorer som påverkats av covid-19, som exempelvis mängden mottaget avfall och volymer biogas i busstrafiken. Resultatmässigt är årets första tertial viktigt och återhämtning av resultatfall är svårt. I övrigt fortsätter vi vår strategiska satsning på vindkraftspark i Sunne och att investera i utbyggnaden av bredband på Linköpings landsbygd, i kraftvärmeverket där pannorna byggs om för att uppnå en kol- och fossiloljefri produktion och i digitaliseringen inom koncernen, säger Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör på Tekniska verken i Linköping.

 

För mer information kontakta gärna:
Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB (publ), 013-20 92 71
Niclas.Petersen@tekniskaverken.se