Ny prismodell för elnätet införs 1 oktober - företag kan välja att vara kvar i den gamla modellen under en övergångsperiod

Pressmeddelande
09 juni 2020 06:56
Tekniska verken i Linköping inför en ny prismodell och prislista för elnät från och med 1 oktober 2020. Den nya prismodellen gäller för företagskunder med hög elanvändning, men på grund av coronapandemin kan företag nu välja att stanna kvar i den gamla modellen under hela 2021.

Syftet med den nya prismodellen är att öka möjligheterna för företagen att påverka sina egna elnätskostnader och även att bidra till ett hållbart, resurseffektivt energisystem.

De flesta kunderna får med den nya prismodellen en sänkt elnätskostnad, men en mindre andel kunder med höga förbrukningstoppar kan få en ökning. Företagen är sedan tidigare informerade om detta, men på grund av det instabila läge som råder i världen just nu, och de utmaningar som det för med sig för många företag, finns möjligheten att välja att stanna kvar i den gamla modellen fram till 31 december 2021. Det måste då anmälas till Tekniska verken senast fredagen den 28 augusti 2020. 

Med den nya valmöjligheten vill Tekniska verken ge företag mer tid till att anpassa sin verksamhet, se över förbrukningstopparna och kontrollera att rätt säkring är installerad.

För mer information kontakta gärna:
Peter Ols, vice vd Tekniska verken Linköping Nät AB, 013-20 80 76
peter.ols@tekniskaverken.se