Solcellsparken börjar växa fram på Gärstad

Pressmeddelande
13 maj 2020 11:00
De som passerar på E4 förbi Linköping kan nu se att det byggs vid kraftvärmeverket. Det är solcellsparken som börjar växa fram, och just nu pålas det för stativen där solpanelerna ska sitta.

Under senhösten togs energiskogen på Gärstadområdet ner. Och nu är installationsarbetet, där pålning är första steget, igång. Arbetet med pålningen övergår till installation av transformatorer och montering av solcellsmoduler i mitten av maj. 

Solcellsparken skulle ha invigts i juni, men har blivit något försenat på grund av rådande omständigheter under coronapandemin. Solcellsparken beräknas stå klar under sommaren 2020.

- Jag följer bygget med spänning och ser fram emot att solcellsparken snart kommer att kunna producera förnybar, hållbar el, helt i linje med hur Tekniska verken i Linköping vill och ska jobba när vi bygger världens mest resurseffektiva region, säger Charlotta Sund vd för Tekniska verken i Linköping.

Fakta:
* Arbetet att bygga en solcellspark vid E4 vid Gärstadverket påbörjades i januari 2020
* Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Eneo Solutions, Infranode och Tekniska verken i Linköping
* Leverantör är Eneo Solutions som kommer ansvara för byggnation och drift av solcellsparken på Tekniska verkens mark
* Swedbank har tecknat ett energiköpsavtal (PPA) om att köpa elen från parken
* Tekniska verken äger tillsammans med Eneo och Infranode parken
* Installerad effekt: ca 12 MW
* Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh, vilket motsvarar hushållsel för 2 300 villor under ett år
* Under sommaren 2020 beräknas den första elen levereras
* Swedbank kommer att köpa elen som produceras som ett led i bankens hållbarhetsarbete
* Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar ca 22 fotbollsplaner
* Antal paneler: Ca 30 000

 

För mer information, kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 50
charlotta.sund@tekniskaverken.se

Johanna Snickars, Head of Communications & Brand, Eneo Solutions, 072-220 43 90
johanna.snickars@eneosolutions.com 

Carl-Emil Lindholm, Sverigechef, Infranode, 070-566 57 36
carl-emil.lindholm@infranode.se

Josefine Nygren Uppling, Head of Group Public Affairs, Swedbank AB (publ),
076-114 54 21
josefine.uppling@swedbank.com