Finbesök vid Nykvarns vattenkraftverk

Pressmeddelande
04 maj 2020 11:00
Nu har det hänt! Sent på kvällen den 5 april simmade den första aspen förbi i den nya faunapassagen vid Nykvarns vattenkraftverk i Linköping. Händelsen fångades på film av en kamera som sitter monterad i inloppet, som registrerar allt som passerar.

Aspen som är en rödlistad fiskart, är en av anledningarna till att faunapassagen byggdes. Den måste kunna ta sig förbi Nykvarn och leka uppströms på de nya lekbottnarna vid Tannefors, som också har byggts klart.

-Det har varit en spännande väntan på den första aspen. Den här var cirka 65 centimeter lång, lekmogen och på väg uppströms. Efter den så har ytterligare fem aspar passerat kameran uppströms, säger Jakob Bergengren, miljöingenjör på hållbarhetsavdelningen på Tekniska verken i Linköping.

Förutom asp har också vimma, braxen, mört, abborre, gädda (många och stora), sutare och ål passerat kameran. Att så många olika arter redan passerat är ett mycket bra bevis på att faunapassagen är rätt konstruerad och fungerar väl.

I början, när faunapassagen precis var klar, var det höga flöden och kallt i vattnet. Det gjorde att en del fisk fastnade på intagsgallren. Det problemet är nu löst med nya plåtar som gör det möjligt för nedströmsvandring både vid kalla och höga flöden.

-Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera att passagen fungerar! Nu ser vi fram emot att fler fiskar passerar allteftersom det blir varmare i vattnet och lekperioden för många av dem närmar sig, säger Jakob Bergengren.

Alla som är intresserade kan gå in och se vad som händer vid undervattenskameran på fiskdata.se (zooma in på Nykvarn).

För mer information kontakta gärna:
Jakob Bergengren, Miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping, 013-20 92 09

Jakob.Bergengren@tekniskaverken.se

Fakta asp
Asp (Leuciscus aspius, L. 1758) är en fiskart som tillhör familjen karpfiskar. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Enligt den svenska rödlistan är arten nära hotad i Sverige. Aspen finns även upptagen på Bernkonventionens lista över hotade arter samt EU:s habitatdirektiv. Arten förekommer i Götaland och Svealand. Artens livsmiljö är älvar och åar. Namnet Asp kommer av fiskfjällens likhet med barken hos aspträdet.

Aspen har en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Fenorna är rödgrå till rödbruna. Bröstfenorna är långa, lite spetsiga och är det som är lättast att känna igen aspen på när den är i vattnet. Munnen har ett tydligt underbett och saknar tänder. Aspen kan bli mycket storväxt, de största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kilo. De fiskar som aspen kan förväxlas med är framförallt färna (Squalius cephalus) och id (Leuciscus idus).