Tekniska verkens arbete under coronapandemin - samhällskritiska leveranser säkrade och fortsatta investeringar

Pressmeddelande
20 maj 2020 13:36
För att säkra leveranser av samhällskritiska tjänster dygnet runt har Tekniska verken i Linköping vidtagit en rad försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Viktigt är också att fortsätta investera och driva arbetet att bygga världens mest resurseffektiva region, som planerat.

- Viktigast är och har hela tiden varit de anställdas hälsa, inte minst för att kunna trygga leveranser av vatten, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, biogas och sophämtning till alla kunder. Vi har framförallt fokuserat på nyckelpersoner som jobbar på driftcentralen för eldistribution och i kontrollrummen vid kraftvärmeverken och vattenverken, där vi har hittat lösningar för de olika arbetslagen. Det kan handla om att äta vid olika bord, använda olika toaletter, vara noga med att sprita av allmänna utrymmen som konferensrum, bilar, kök, toaletter och så vidare, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Tekniska verken avstannar inte i arbetet att bygga resurseffektivt, utan fortsätter att investera i en hållbar framtid som planerat.

Det är viktigt för samhället att inte allt stannar av, så vi vill förstås fortsätta med det vi har påbörjat när det gäller satsningar, investeringar och projekt som exempelvis ska säkra en hållbar, tillförlitlig energiförsörjning i framtiden. Vi vill ta vårt ansvar när det handlar om att skapa arbetstillfällen och kontinuitet för våra entreprenörer, samarbetspartners och leverantörer. Det är extra viktigt nu när coronapandemin förmodligen ger långtgående ekonomiska effekter, såväl i vår region som i världen. Tekniska verken följer förstås hela tiden utvecklingen, och vi uppdaterar löpande rutiner för att hålla medarbetare friska så vi kan fortsätta erbjuda alla kunder bra service och leveranssäkerhet, säger Charlotta Sund.

Mer utförlig beskrivning av hur Tekniska verken i Linköping jobbar under coronapandemin finns här


För mer information kontakta gärna:
Charlotta Sund, koncernchef och vd för Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 50
charlotta.sund@tekniskaverken.se

Michael Fahlström, affärsområdeschef Bränslebaserad Energi, 013-20 90 42
michael.fahlstrom@tekniskaverken.se