Tänk om toaletten inte fanns - i morgon ägnar vi den extra uppmärksamhet på Världstoalettdagen

Pressmeddelande
18 november 2019 07:00
Internationella Världstoalettdagen är instiftad av FN och infaller i morgon, tisdagen den 19 november. Vi är lyckligt lottade i Sverige som har tillgång till vattentoaletter, men en tredjedel av världens befolkning har inte det.

Något som tåls att upprepa varje år är att vi behöver bli bättre på att spola ner rätt saker. Det är bara kiss, bajs och toapapper som hör hemma i toaletten. Men i Linköping spolades 253 ton skräp ned i toaletterna under 2018. Det var allt ifrån ”fulpapper” som hushållspapper och våtservetter till tops, bomullsrondeller, plastbitar, snus och tandtrådsbyglar som spolades ner i avloppet.

- Vi måste vara rädda om vattnet som är vår viktigaste råvara. Skräpet som spolas ner orsakar problem för inte bara naturen utan också avloppsledningarna och reningsverken. Snus innehåller till exempel tungmetaller som inte kan renas bort i reningsverket och därför hamnar i våra vattendrag. Hushållspapper, tops och tandtrådsbyglar fastnar i ledningarna och ställer till stora problem, säger Jenny Nordenberg, avdelningschef för Process och miljö på Tekniska verken i Linköping.

Förutom stopp i ledningar och pumpar, och översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar Linköpingsbornas nedspolade skräp också en stor mängd avfall. Det måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och sedan köras bort för förbränning. I snitt rensas ca 1,9 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverket i Linköping.

En papperskorg i badrummet är ett enkelt sätt att se till att det blir lätt att göra rätt, säger Jenny Nordenberg.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Nordenberg, avdelningschef för Process och miljö på Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 37
jenny.nordenberg@tekniskaverken.se