Grävarbete begränsar framkomligheten i centrala Katrineholm

Bild: De röda strecken markerar var det kan uppstå störningar i trafiken.
Pressmeddelande
07 november 2019 13:43
På grund av underhållsarbete av fjärrvärmenätet i centrala Katrineholm, kommer framkomligheten i trafiken att bli begränsad. Området som berörs är korsningen Storgatan och Bievägen. Arbetet startar på måndag den 11 november och beräknas pågå fram till fredagen den 6 december.

För mer information kontakta gärna:
Marcus Mannsbart, avdelningschef Distribution, Katrineholm Fjärrvärme, 0150-579 69
marcus.mannsbart@tekniskaverken.se