Var med i Tekniska verkens innovationstävling!

Pressmeddelande
06 november 2019 16:15
För att bygga världens mest resurseffektiva region krävs samarbete mellan alla som bor och verkar i regionen. Därför utlyser Tekniska verken i Linköping för tredje året i rad en innovationstävling som startar i morgon den 7 november och pågår fram till den 24 november.

En smart stad är en hållbar stad där digitalisering och ny teknik används för att göra livet bättre för invånarna, besökarna och näringslivet. Tekniska verken jobbar redan med flera lösningar för att göra städer smartare. Det kan handla om uppkopplade träd, soptunnor, badplatser, containrar och mätare. Men det finns så mycket mer att göra inom området och innovationstävlingen handlar om just det - att komma på nya förslag och idéer till den smarta, hållbara staden. Tävlingsbidragen behöver inte handla om uppkoppling, det räcker om idén på något sätt bidrar till att göra staden smartare genom att förenkla vardagen för de som bor eller vistas i Linköpings kommun.

Alla är välkomna att lämna in sina idéer och även se andras idéer här under tävlingsperioden 7-24 november.   

För mer information kontakta gärna: 
Ingela Lindahl, chef affärsutveckling, Tekniska verken i Linköping, 013-20 82 53
Ingela.Lindahl@tekniskaverken.se