Premiär för Malmens återbrukshall

Pressmeddelande
24 oktober 2019 12:26
På måndag den 28 oktober är det dags för Malmens återbrukshall att slå upp portarna. Under våren har Tekniska verken byggt tre mottagningshallar för återbruk på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma. Den första hallen invigdes på Ullstämma den 10 oktober.

Syftet med återbrukshallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt resurseffektivt samhälle, där mer saker ska kunna återanvändas igen för att på så vis minska avfallsmängderna.

Bemanningen sker i samarbete med Linköpings kommun, och är tjänster som skapar meningsfull sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tekniska verken har anställt tre personer som kommer att jobba i mottagningshallarna.

Det som lämnas vid återbrukshallarna kommer att säljas eller skänkas vidare via lokala välgörenhetsorganisationers butiker och verksamheter, ingen försäljning sker på återvinningscentralerna.

Den 25 november öppnar återbrukshallen på Gärstad.


För mer information kontakta gärna:
Liselott Myrbråten, affärsområdeschef avfallstjänster, Tekniska verken,
013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se