Förslag om prisjusteringar för hushållsavfallstjänster

Pressmeddelande
29 oktober 2019 09:15
Från och med 1 januari 2020 föreslås att taxan för hushållsavfallstjänster inklusive slamtömning, latrinhämtning med mera, höjs med 5 procent på den fasta avgiften och 10 procent på den rörliga avgiften. Den rörliga avgiften kan varje invånare i Linköping själv påverka genom att sortera sitt avfall väl.

Avgiften, som har varit oförändrad sedan 2008, har stegvis justerats under 2018 och 2019 av flera olika anledningar. I första hand för att nå ekonomisk balans men också för att ge möjlighet att utveckla tjänsterna och förbättra servicen till kunderna. Avgiften har legat under riksgenomsnittet och kommer fortsatt att göra det även vid en eventuell höjning av taxan.

Det är flera faktorer som gör att kostnaderna för hushållsavfallstjänster ökar, som exempelvis ny skatt på avfall till energiutvinning, högre kostnader för insamling av hushållsavfall, utökad bemanning kopplad till återbrukshallarna samt ökade kostnader för pågående digitalisering av verksamheten. 

 

Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:

(En snittvilla kastar cirka 320 kg/år)

Nuvarande pris                                                        Nytt pris                                                                   

Fast avgift 748 kr                                                     Fast avgift 785 kr                                                                                                                    (ökning 3 kr/månad)

Pris per kilo 2,68 kr                                                 Pris per kilo 2,96 kr

Snitt 857 kr/år                                                          Snitt 947 kr/år
                                                                                (ökning 7,50 kr/månad)

Totalt: 1605 kr/år                                                     Totalt: 1732 kr/år                       

(Alla priser är angivna inklusive moms)

Den föreslagna höjningen är 10,58 kr/månad i genomsnitt för ett villahushåll.

För mer information kontakta gärna:
Liselott Myrbråten, affärsområdeschef, Avfallstjänster, Tekniska verken, 013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se