Renovering av Svartåfors vattenkraftverk vid Mjölorpesjön

Bild: Svartåfors vattenkraftverk
Pressmeddelande
28 oktober 2019 07:00
Svartåfors vattenkraftverk vid Mjölorpesjön är i behov av renovering, ett arbete som Tekniska verken börjar med vecka 44 och beräknar vara klara med vecka 51. Renoveringsarbetet görs för att undvika framtida driftstörningar och för att säkra leveransen av förnybar el från vattenkraftverket.

Under arbetets gång måste vattennivån i Mjölorpesjön tillfälligt sänkas med cirka 5 meter, vilket är den naturliga vattennivån om inte sjön hade varit reglerad. Sänkningen sker långsamt så att fiskar och musslor hinner följa med vattnet. Personal från Tekniska verken säkerställer att musslor som eventuellt ändå finns kvar på botten flyttas.

Arbetet innebär också att övergångsbron vid vattenkraftstationen i Svartåfors behöver stängas av under hela byggtiden.

För mer information kontakta gärna:
Ola Palmquist, affärsenhetschef, Vattenkraft, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 64
Ola.Palmquist@tekniskaverken.se

Bild: Svartåfors vattenkraftverk är markerad med en röd fyrkant på kartan. Mjölorpesjön är till vänster om vattenkraftverket på bilden. Vattennivån kommer att sänkas fram till den röda markeringen (Odensfors vattenkraftverk).