Prisändringar för fjärrvärme 2020

Pressmeddelande
23 oktober 2019 14:46
Från och med 1 januari 2020 höjs fjärrvärmepriset för privatkunder i Linköping med 0,8 öre/kWh under vintern, och med 1,2 öre/kWh under vår och höst.

Årsavgiften och fjärrvärmepriset under sommaren är oförändrade jämfört med 2019. För den som använder 20 000 kWh/år (snittförbrukningen) blir kostnadsökningen 14 kronor per månad eller 1 procent. 

Prishöjningen beror på högre kostnader för bränslen samt på en allmän prisuppgång för inköp av varor och tjänster. 

För privatkunder i Katrineholm höjs årsavgiften med 100 kronor från och med den 1 januari 2020, fjärrvärmepriset är oförändrat jämfört med 2019. För den som använder 20 000 kWh/år (snittförbrukningen) blir kostnadsökningen 8 kronor per månad eller 0,5 procent. 

Här finns mer information gällande förändrade priser på fjärrvärmen för olika kunder och på olika orter.