Ofullständig förbränning gav svart rök

Pressmeddelande
17 oktober 2019 13:10
Vid en uppstart av en oljepanna på Kraftvärmeverket i Katrineholm strax efter lunch, uppstod ett problem med luftregleringen. Detta gjorde att förbränningen blev ofullständig och resulterade i att svart rök kom ut ur skorstenen. Röken utgjorde dock ingen fara för allmänheten.

Uppstarten som är lagstyrd görs en gång per år för att kontrollera pannas säkerhetsfunktioner. Kontrollen avbröts och pannan stoppades.

Pannan eldas med bioolja, ett fossilfritt bränsle som är en restprodukt från livsmedelstillverkning.

För mer information kontakta gärna:
Anna Axelsson, Affärsenhetschef Katrineholm Fjärrvärme, 0150-57930
Anna.Axelsson@tekniskaverken.se