Fasadbelysningen på vattentornet släcks ned

Pressmeddelande
20 september 2019 11:00
I morgon lördag den 21 september kommer den övre delen av fasadbelysningen på Berga vattentorn att släckas ned kl 21.21.21. Anledningen är att belysningen blivit uttjänt med åren och därmed slutat att fungera på stora delar av fasaden. Tornets undre del kommer fortsatt att lysa som vanligt. Då ny permanent ljussättning av vattentornet planeras till hösten 2021, lagas inte den nuvarande trasiga belysningen på övre delen av tornet.

  - Tyvärr har vi länge haft problem med den övre fasadbelysningen på vattentornet och lagat den många gånger. Nu ser det väldigt tråkigt ut när bara några enstaka lampor lyser på byggnaden, så istället för att laga lamporna igen är det är bättre att ta bort belysningen helt tycker vi. Men vi vill så klart att vattentornet i Berga hage ska lysa framöver och planerar därför att installera en helt ny permanent ljussättning där, som ska vara klar när höstmörkret faller år 2021, säger Christian Andersson, produktansvarig för belysning på Tekniska verken.

I samband med renoveringsarbetet av vattentornet 2009 installerades nuvarande fasadbelysning. Utöver den fasta belysningen har också Tekniska verken färgväxlat vattentornets ljus för att uppmärksamma olika händelser som exempelvis storhelger och större evenemang i staden. Sedan 2017 har vattentornet även utgjort en viktig pusselbit i Linköpings ljuskalender (www.linkoping.se/ljuskalender) som är ett samarbetsinitiativ mellan Linköpings kommun, Visit Linköping och Tekniska verken. Tornet kommer fortsätta manifestera helgs- och evenemangsaktiviteter med ljus, men inte lika synbart.

För mer information kontakta gärna:
Christian Andersson, produktansvarig för belysning, Tekniska verken i Linköping
013-20 83 31
christian.andersson@tekniskaverken.se