Tekniska verken i Linköping - bokslut andra tertialet 2019

Pressmeddelande
26 september 2019 07:00
Tekniska verken-koncernens samlade intäkter under perioden januari till augusti 2019 uppgick till 3 617 miljoner kronor, jämfört med 3 505 miljoner kronor samma period förra året, vilket är en ökning med 3,2 procent.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 477 miljoner kronor mot 525 miljoner kronor motsvarande period föregående år, det vill säga en minskning med 9,1 procent men ändå något högre än vad som budgeterats.

- Koncernens resultat är fortsatt starkt, men precis som föregående period förra året så präglas året av mildare väder och lägre vattenkraftproduktion som drar ner resultatet. Det som givit positiv påverkan på resultatet är bland annat högre elpriser på den europeiska marknaden, och ett bidrag från Klimatklivet till byggandet av vår produktionsanläggning för flytande biogas. Tekniska verken befinner sig i en mycket omfattande investeringsperiod, som exempelvis utbyggnaden av bredband på landsbygden, ombyggandet av våra pannor för att kunna fasa ut fossila bränslen och byggandet av en vindkraftpark i Sunne, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken.

Tekniska verken i Linköping AB har under en följd av år delat ut 187 miljoner kronor per år via ett koncernbidrag till ägaren, Linköpings Stadshus AB, samt i år även en extrautdelning på 125 miljoner kronor.

För mer information kontakta gärna:
Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 50
charlotta.sund@tekniskaverken.se