Typografi

Tekniska verkens profilerande typsnitt heter Karmina Sans. Med profilerande menas att det är Tekniska verkens huvudsakliga typsnitt för både digital produktion och print.

För att använda typsnitten krävs en typsnittslicens. Dokument med de profilerande typsnitten sparas som pdf innan de skickas vidare. Typsnittet är valt för att det har hög läsbarhet i såväl tryckta som digitala medier. Att använda samma typsnitt i vår kommunikation bidrar också till att skapa en sammanhållen bild av oss, och skapar igenkänning.

Användningsområden

Karmina Sans Regular och Bold används i första hand, men i fall där vi behöver särskilja text kan även Light eller Semibold användas.

  • Rubriker och mellanrubriker: Använd främst Karmina Sans Bold och Semibold.
  • Brödtext och annan faktatext: Karmina Sans Regular och Light.
  • Varianter som inte används: Karmina Sans Heavy and Karmina Sans Extra Bold.

Undvik att använda kursiv text, eftersom det har sämre läsbarhet. Kursiv text får bara användas i undantagsfall, till exempel vid källhänvisningar i flytande text.

Office

I Word, Powerpoint och e-post använder vi typsnittet Calibri som standard.

  • Rubrik och underrubrik: Calibri Bold.
  • Brödtext: Regular eller Light.

Undvik att använda kursiv text, eftersom det har sämre läsbarhet. Kursiv text får bara användas i undantagsfall, till exempel vid källhänvisningar i flytande text. Använd inte andra typsnitt än Calibri.

Hjälpte denna information dig? Nej