Den grafiska profilens uppgift

Att bygga och förvalta Tekniska verkens varumärke är en viktig uppgift. Hur vi kommunicerar visuellt är en del av vårt varumärke.

Vår grafiska profil ska inspirera, ge vägledning och signalera vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision och våra löften. Tekniska verken ska uppfattas som trovärdiga, positiva och drivande. I strävan mot vår vision behöver vi en tonalitet där vi sträcker på oss och vågar.

Vår långsiktiga målbild är därför att, utöver drivande, positiva och trovärdiga, uppfattas som:

  • Beslutsamma och modiga.
  • Orädda och stolta.
  • Innovativa och uppfinningsrika.
  • Omtänksamma, personliga och uppmuntrande.

Genom att följa de grafiska riktlinjerna i all kommunikation bidrar vi till att göra vårt varumärke tydligt. Om vi däremot inte är konsekventa riskerar vi att vårt varumärke urvattnas.

När används den grafiska profilen?

Tekniska verkens grafiska profil ska alltid följas när Tekniska verken är huvudavsändare. När det är något av våra övriga varumärken som är huvudavsändare använder du istället respektive varumärkes grafiska profil. Den grafiska profilen sammanfattas i manualen, som omfattar:

Vem ska använda den grafiska manualen?

Manualen är till för att underlätta arbetet för interna och externa formgivare, byråer, tidningar och tryckerier samt för alla som arbetar på Tekniska verken.

Kontakta mig för mer information

Anna Nestun

Avdelningschef
Marknadskommunikation
Kommunikationsavdelningen 
013-20 90 18
anna.nestun@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej