Logotyp

Tekniska verkens logotyp består av en symbol och en ordbild. Symbolen är en uppmjukad stilisering av bokstäverna T och V. Den kan också beskriva ett kretslopp, med delar som samverkar kring en fokuspunkt i mitten. Logotypens grundversion är en symbol i tre blå toner med en svart ordbild. Den används mot vit eller ljus bakgrund. Logotypen ska så långt det är möjligt användas i färg för att inte urvattna vårt varumärke.

Regler

Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen.

Symbolen och ordbilden ska som grundregel aldrig separeras, men det finns undantag från denna regel – symbolen kan användas för sig, till exempel på en motorhuv eller som symbol i sociala medier. Kommunikationsansvarig i koncernen beslutar om undantag.

Det är viktigt att logotypen alltid är väl synlig. Om loggan ligger på en bild ska det vara en stor kontrast så att logotypen syns tydligt.

Varianter

Logotypen med symbol i färg finns även med vit/negativ ordbild. Den används bara i undantagsfall och mot svart eller mörk bakgrund, till exempel vid tryck på svarta profilkläder. I situationer när endast en färg kan användas finns logotypen i helsvart och helvit version. Dessa kan till exempel användas vid enfärgad brodyr och i specialsammanhang.

Logotypens frizon och minsta storlek

Logotypen ska placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt. Runt logotypen ska alltid finnas en frizon, där inga andra logotyper, bilder eller texter får placeras. Det enda undantaget från frizonen är Tekniska verkens eget grafiska element där linjen följer logotypens rundning.

Logotypens frizon kan vara större än angivna mått, men får inte vara mindre. Frizonen baseras på höjden av logotypens versala T. Av denna höjd görs en kvadrat, som i bilden anges som ett X. Minst ett X runtom logotypen ska lämnas fritt. X är ett proportionerligt mått och fungerar oavsett vilken storlek logotypen återges i.

Minsta tillåtna storlek för Tekniska verkens logotyp är 15 mm bred, inklusive både symbol och ordbild.

Placering

Tekniska verkens logotyp ska i första hand placeras upptill i höger hörn. I andra hand ska den placeras i nedre högra hörnet. Logotypen kan användas på tre olika sätt:

  • Tillsammans med vårt grafiska element (exempel 1).
  • På en vit utfallande flik med rundade hörn (exempel 2).
  • Utan grafiskt element på bilder med hög kontrast (exempel 3).

Placering med grafiskt element

Logotypen placeras längst upp tillsammans med vårt grafiska element, som är en platta med eller utan linje med en rundad form där logotypen placeras. Det grafiska elementet används alltid utfallande och är en helvit bottenplatta med eller utan en tonad linje. På bilder ska alltid den vita plattan utan linje användas.

Placering på vit flik

Tekniska verkens logotyp placeras högt upp på höger sida på en vit flik med svagt rundade hörn. Fliken ska vara utfallande åt höger.

Placering utan grafiskt element

Tekniska verkens logotyp placeras i övre högra hörnet. Logotypen får endast placeras utan grafiskt element på bilder där logotypen syns tydligt mot bakgrunden.

Undantag

I Tekniska verkens Powerpoint-mall finns logotypen i vit version placerad i nederkant med linje. Detta manér används ingen annanstans. På tekniskaverken.se ligger logotypen till vänster, i enlighet med webbstandard. På våra Word-mallar ligger logotypen ibland till vänster för att passa i fönsterkuvert.

Hjälpte denna information dig? Nej