Befintliga samarbeten

Tekniska verken ser möjligheter i samarbeten med föreningar och organisationer som ett led i att vara ett ansvarstagande och engagerat företag i samhället.  Vi har samarbeten med idrottsrörelsen men även andra områden så som studier, forskning, kultur och humanitärt hjälparbete.

Tekniska verken samarbetar med:

I Linköping

I Katrineholm

Övriga orter

Dessutom går intäkterna från de årliga loppisarna på VIKA till en lokal förening eller ett lokalt projekt.

Vi har även ett strategiskt samarbete med Linköpings universitet samt samarbetar med andra aktörer kring Forskning och Utveckling. 

Hjälpte denna information dig? Nej