Tekniska verkens verksamhet minskar klimatpåverkan

Tekniska verken bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 825 000 ton koldioxid under 2015. Det visar vårt klimatbokslut som har genomförts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag.

Inte minst gäller det ett fjärrvärmeföretag som Tekniska verken. Ett energiföretag står i allmänhet för en relativt stor påverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av utsläppen av växthusgaser.

Trots det så visar klimatbokslutet att Tekniska verkens klimatpåverkan är negativ, d v s att utsläppen är lägre med Tekniska verkens verksamhet än den vore utan. Totalt bidrog vi till att minska utsläppen med 825 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2015.

-De flesta bedömningar av vår klimatpåverkan utgår tyvärr från ett alldeles för snävt synsätt. Att använda ett brett och globalt synsätt är helt nödvändigt för att få ett relevant resultat, menar Johan Lundén energiingenjör på Tekniska verken, och fortsätter:

-Profus klimatbokslut går verkligen in på djupet och visar hur vår verksamhet påverkar de globala utsläppen av växthusgaser.

Beräkningarna

Beräkningarna har tagit hänsyn till hur Tekniska verkens verksamhet påverkar samhället i stort. Nyttigheterna värme, kyla, el, fordonsbränsle, avfallsbehandling m m skulle behövas oavsett om Tekniska verken fanns eller inte. Och alternativen skulle också innebära en klimatpåverkan.

Att Tekniska verken minskade koldioxidutsläppen 2015 betyder att produktion och tillhandahållande av nyttigheter gjorts med en lägre klimatpåverkan än de mest troliga alternativen skulle ha gjort.

Visste du att?

Om alla kommuninvånare i Linköping avstod från att köra bil under ca 5 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Tekniska verken bidrog med under 2015. 

Läs rapporten 

Läs Tekniska verkens Klimatbokslut 2015

Läs Tekniska verkens Klimatbokslut 2015 - fördjupad rapport

Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Tekniska verken i Linköping AB under 2016. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

Kontakta oss för mer information

Johan Lundén
Energiingenjör
Energi
Hjälpte denna information dig? Nej