Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram som vänder sig till ungdomar som just avslutat sin gymnasieutbildning inom Natur och Teknik och som har siktet inställt på att plugga till ingenjör. 

Sveriges framtida välfärd är beroende av tillgång till rätt kompetens inom många områden. Enligt SCB kommer det i Sverige att vara brist på över 50 000 ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar. Enligt bedömningar inom EU räknar man med att det kommer att fattas en halv miljon ingenjörer redan år 2020 i Europa.

Ingenjörer spelar en alltmer viktig roll i vårt alltmer teknikdrivna samhälle. Därför startades Tekniksprånget, en konkret satsning för att locka fler unga att utbilda sig till ingenjörer.

Men vad kan man jobba med som ingenjör, och hur vet man vad man ska välja för utbildning? Genom tidig kontakt med teknikintensiva företag kan fler lockas att välja rätt utbildning och så småningom slutföra den, vilket är ett stort problem med idag.

Tekniksprånget på Tekniska verken

För oss är det viktigt säkerställa att det finns kompetenta och engagerade medarbetare även

i nästa generation som kan fortsätta skapa innovationer och resurseffektiva lösningar för våra kunder. Genom att delta i Tekniksprånget vill Tekniska verken ge dig en god bild av vad du kan jobba med som färdig ingenjör, hur vi gör affärer och samtidigt verkar för ett hållbart samhälle.

Tekniksprånget är ett praktikprogram om fyra månader med syfte att ge ungdomar som läst matematik 4 och fysik 2 en inblick i vad ingenjörsyrket innebär. Genom att presentera en modern och uppdaterad syn på ingenjörer kan vi sedan inspirera fler ungdomar att söka ingenjörsutbildningar.

Uppgifter

Du kommer att få stifta bekantskap med en rad olika ingenjörsyrken inom koncernen. Efter det får du egna arbetsuppgifter och kanske får du leda ett mindre projekt tillsammans med din handledare här på Tekniska verken, utifrån dina önskemål och kunskaper.

Våra kärnvärden är drivande, positiva, trovärdiga. De vägleder hur vi agerar och arbetar internt och externt. Känner du igen dig i dem, är intresserad av vår verksamhet, har god social förmåga och är målinriktad kan det vara dig vi söker.

Tekniska verken deltar i Tekniksprånget igen under hösten 2016. Ansökan är öppen från 16 april. Välkommen med din ansökan då. 

Hjälpte denna information dig? Nej