Så är det att jobba här

Tekniska verken består av en härlig blandning människor. Tillsammans jobbar vi för den resurseffektiva regionen och får samtidigt vara med och bidra till framtidens samhällsutveckling. 

Vi vill vara en konkurrenskraftig arbetsgivare där vår personal känner arbetsglädje, stolthet och engagemang i en organisation som kännetecknas av kompetens, kreativitet och verksamhetsutveckling. Det är kul att jobba på Tekniska verken. Här bubblar det av engagemang, innovation och en härlig stämning.

En hälsosam arbetsplats

Förutom friskvårdsbidrag erbjuder vi möjlighet till träning i anslutning till jobbet. Vi har ett eget gym, Muskelverket som har både löpband, roddmaskin, crosstrainer och traditionellt gym med maskiner och fria vikter. Utöver det har vi ett antal gruppträningspass varje vecka där du kan träna yoga, pilates, boxning, cirkelträning med mera. Passen leds av våra medarbetare. Gillar man löpning finns Stångån bara ett stenkast från Linköpingskontoret så omgivningarna erbjuder perfekta springslingor. 

Personalutveckling

Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och motiverade på sitt jobb. Dessutom ska arbetsplatsen vara en trygg och säker plats där det finns utrymme att utveckas och växa i sin roll. Många stannar länge hos oss eftersom vi ser positivt på intern rörlighet mellan olika befattningar och verksamhetsområden. 

Förmåner

Tjänstepension, föräldrapenningstillägg, sjuklön och flexibel arbetstid är förmåner vi erbjuder för att bidra till att vår personal mår bra. Vi vet att jobbet inte är allt så för oss är det viktigt att våra medarbetare kan kombinera arbetsvardagen med övriga livet. Dessutom har våra anställda förmånliga rabatter på gym, hos Östgörateatern och på Östergötlands museum. 

En del av våra kunders vardag

Varje dag får vi vara med och bidra till våra kunders vardag. För oss är det viktigt att vi gör det med stolthet och engagemang. Våra värdeord drivande, positiva och trovärdiga beskriver vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade. Våra kärnvärden finns med oss i varje beslut, kontakt och situation som vi ställs inför. 

Mångfalsarbete

Vi bedriver ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om ömsesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering. Strategin vi jobbar efter genomsyrar hela koncernen såväl i rollen som arbetsgivare som i kundsamarbetet.

Vi är övertygade om att delaktighet och nyfikenhet leder till utveckling som gynnar både anställda och kunder. Det är också en självklarhet att alla (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder) ges samma möjligheter att påverka sin arbetssituation. Tekniska verken tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och trakasserier.

Hjälpte denna information dig? Nej