Rekryteringsprocessen

Processen vid en rekrytering kan ibland se lite olika ut. Hos oss fokuserar vi på din kompetens och potential.

Rekryteringsprocessen startar så fort du skickat in en ansökan till ett jobb du är intresserad av. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningarna som skickats in. Är du en av de kandidater som går vidare i processen blir du kontaktad av oss och vi bokar tid för en första intervju.

Beroende på vilken tjänst du sökt, så följs det upp med andra intervjuer/arbetspsykologiska tester och referenser. På en del tjänster ingår det dessutom säkerhetsprövningsintervju och bakgrundskontroll. Vilka steg som ingår i just din process kommer du att bli informerad om under den första intervjun.

Första urvalet

Efter sista ansökningsdagen går vi igenom de ansökningar som kommit in och kontaktar sen de kandidater som bäst matchar kravprofilen. Vi skickar också med praktisk information om vad du kan förvänta dig när vi bjuder in dig till intervju. Är du inte en av dem som gått vidare får du återkoppling via mail.

Första intervjun

Under den första intervjun som tar cirka 1-1,5 timma får du träffa ansvarig rekryterare från HR tillsammans med rekryterande chef. Intervjuerna kan ske såväl fysiskt som digitalt. Du kommer att få information kring detta av ansvarig rekryterare när du blir kontaktad för inbjudan av intervju.

Vi inleder intervjun med att presentera Tekniska verken koncernen och själva tjänsten. Det här är en spännande chans för dig som kandidat att få en känsla för företaget och själva jobbet. Vi använder oss  av kompetensbaserad rekryteringsteknik och fokuserar en hel del på dina personliga egenskaper. Vi vill att du som kandidat ska få bästa möjlighet att lyckas, så tveka inte att ställa frågor till oss i förväg.

Läs mer om vår rekryteringsteknik och de vanligaste intervjufrågorna här.

Efter den första intervjun får du muntlig återkoppling av rekryterande chef när beslut tagits om hur processen fortlöper.

Arbetspsykologiska tester

Det kan bli aktuellt att du blir kallad till två olika tester under din rekryteringsprocess, ett personlighetstest och ett logiskt test. I dagsläget varierar det när i processen du gör testerna. Om det blir aktuellt för dig att göra testerna skickas en inbjudan med instruktioner till den mail du angav när du sökte jobbet hos oss.

Testerna ger oss en objektiv grund att stå på samt bidrar till en objektiv urvalsprocess som gör att alla kandidater bedöms på samma sätt. Detta minskar risken för att fördomar och förutfattade meningar påverkar rekryteringen. Testerna gör urvalsprocessen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker ett arbete hos oss.

Vi använder oss utav två marknadsledande tester, MAP och MATRIGMA. Testerna tar i praktiken runt 30-45 minuter att genomföra.

Personlighetstestet MAP

MAP, Measuring and Assessing Individual Potential, är en personlighetstest som ger en bild av hur du är som person. Testet kartlägger personliga karaktärsdrag som har betydelse i arbetslivet. Med hjälp av MAP kan vi på ett enkelt sätt se vilken kandidat som har bäst förutsättning att klara av den tänkta rollen och trivas i vår företagskultur. MAP går inte på tid och kan genomföras i egen takt.

Logiska testet MATRIGMA

MATRIGMA är ett logiskt test som mäter hur du kommer att prestera i den aktuella rollen. MATRIGMA testar kandidatens inlärnings- och problemlösningsförmåga med övningar som bland annat går ut på att se relationer mellan olika objekt samt fylla i luckor där information fattas. Testet är tidsbegränsat till 12 minuter.

Andra intervjun

Oftast blir det någon form av andra intervju, men det beror på hur just din rekryteringsprocess ser ut. Det kan vara återkoppling på arbetspsykologiska tester, en "farmor/farfars/mormors/morfars" intervju (vilket innebär att du får träffa överordnad chef till rekryterande chef) eller träff med din framtida kollega.

Referenstagning

I slutskedet av din rekryteringsprocess vill vi ha in minst två referenser. Av dessa två referenser önskar vi att minst en av dem har varit din närmaste chef (vi ställer inte krav på att du lämnar din nuvarande chef som referens). Vi använder oss av något som heter digital referenstagning, vilket innebär att vi tar in dina referenser digitalt via skrift. När du kommer till detta steg kommer vi be dig om kontaktuppgifterna till referenserna. Kom ihåg att förbereda dina referenspersoner på att vi kommer begära in information från dessa och att det sker digitalt. 

Eventuellt säkerhetsintervju

Beroende på vilken tjänst du söker, förekommer det bakgrundskontroll och säkerhetsintervju. När vi har fått ditt medgivande till detta, beställer vi en bakgrundskontroll och du bokas in på en säkerhetsintervju. Vid säkerhetsklassade tjänster beställs även en registerkontroll hos SÄPO.

Välkommen till Tekniska verken koncernen

– vad kul att just du valt att jobba hos oss

Blev du kandidaten som fick jobbet? Snyggt jobbat!

Nu kommer vi att skicka ett anställningsavtal till dig. Avtalet skickas digitalt och du signerar med BankID. Som anställd hos Tekniska verken koncernen omfattas du av kollektivavtal, försäkringar och andra förmåner. Här kan du läsa om fördelar med att jobba här - Tekniska verken

Om du inte fick jobbet

Anledningen till att du inte fick jobbet kan bero på många saker, men vårt mål är att göra det så tydligt som möjligt för dig.

Har du varit på en intervju hos oss får du en muntlig återkoppling. I och med att vi har ett stort antal ansökningar till våra tjänster har vi inte möjlighet att ge muntlig återkoppling till de vi inte har träffat på intervju. Blev du inte kallad till intervju skickar vi ett mail till dig.

Hos oss på Tekniska verken-koncernen letar vi alltid efter människor som söker spännande utmaningar. Så vi hoppas att du vill söka dig till oss igen!

Om du har varit på intervju hos oss och inte gått vidare kommer du även att få en enkät skickad till dig med ett antal frågor. Detta görs för att vi ska kunna säkerställa att vi inom Tekniska verken-koncernen ger våra kandidater en bra upplevelse i vår rekryteringsprocess. Självklart är enkäten anonym och vi skulle verkligen uppskatta om du ville ge din input till oss. 

Hjälpte denna information dig? Nej