Examensarbete Högeffektiv biokraftprocess

Examensarbete Högeffektiv biokraftprocess

Företag/Avdelning: Tekniska verken i Linköping
Ansök senast: 2020-01-10
Anställning: Examensarbete/Uppsats
Antal tjänster: 1
Sök jobbet

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 900 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord, drivande, positiva och trovärdiga. Vi tycker att det är viktigt att vår arbetsplats speglar samhället och värdesätter därför en jämn könsfördelning och mångfald i rekryteringsprocessen.

Detta arbete riktar sig till ingenjörsstudenter med inriktning maskinteknik, kemisk apparatteknik eller teknisk fysik som vill bidra till FNs globala mål nr 7 (Hållbar energi för alla) och nr 13 (Bekämpa klimatförändringarna). 

 

Bakgrund
Tekniska verken i Linköping (TvAB) är ett infrastrukturbolag (utility company) helägt av Linköpings kommun med uppdrag att leverera el, vatten, värme och kyla, avfallstjänster och biogas.

 TvAB är ett företag som är i konstant förvandling för att följa kundernas krav, för att utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger, och för att anpassa vår del av energisystemet efter de nyaförutsättningar som vindkraftens ökade andel av elförsörjningen medför.   

Detta gör att nya hållbara metoder för effektiv och planerbar elproduktion behöver utvecklas. Därför utreder Tekniska verken möjligheten att inleda ett samarbete med Phoenix Biopower, ett litet utvecklingsbolag som håller på att utveckla Biofuel Top Cycle, (BTC) som är en ny, högeffektiv biobränslebaserad kraftvärmprocess. Med den nya processen kan elverkningsgrader på trä >50 % nås, där taket idag är ca 30 %.

Nästa steg i utvecklingen är uppförandet av en pilotanläggning för en del av processen. Av kostnadsskäl uppförs inte hela processen som pilotanläggning i detta skede. Därför behöver den nya pilotanläggningen byggas i anslutning till en befintlig kraftvärmeanläggning som kan simulera de delar som inte ska testas nu.

 I TvABs verksamhet ingår Gärstadverket, en stor anläggning för energiutvinning ur avfall. Årligen behandlas här närmare 600 000 ton avfall i tre förbränningslinjer. Därigenom levereras tre nyttor: el, värme och avfallsbehandling. Det är en linje inom denna anläggning vars lämplighet som moderanläggning för BTC-piloten ska utredas.Föreliggande uppdrag syftar till att utreda symbiosen mellan pilotanläggningen och moderanläggningen.   

Uppdrag

Uppdraget består av flera delar:

  1. Instudering av BTC-processen, samt av den nu planerade försöksanläggningen.
  2. Instudering av den förbränningslinje vid Gärstadverket som är aktuell som moderanläggning BTC-piloten.
  3. Identifiera och kartlägga nödvändiga gränssnitt mellan BTC-piloten och moderanläggningen.
  4. Utifrån data som erhålls från Phoenix Biopower och Tekniska verken genomföra flödesberäkningar och studera tänkbara ingreppspunkter där försöksanläggningen ansluts till moderanläggningen.
  5. Studera hur moderanläggningens olika system påverkas vid drift av piloten och ta fram förslag på hur effekterna från pilotanläggningen kan hanteras.

Med gränssnitt avses en punkt genom vilken försöksanläggningen kommunicerar med moderanläggningen. Det kan gälla högtrycksånga, elkraft, data mm. I fallet ånga handlar det t.ex. om att ta fram ett väl underbyggt förslag om var ångan kan tas från moderanläggningen, hur grov ledning som krävs utifrån givna dimensioneringskriterier, placering av ventiler och ångfällor. Motsvarande ska göras för alla identifierade gränssnitt, utifrån de förutsättningar som gäller respektive medium. I uppdraget ingår att göra en riskanalys för respektive gränssnitt.

Driften av pilotanläggningen kommer att påverka moderanläggningen. Den kommer bl.a. att ta ånga och matarvatten från moderanläggningen, och skicka in fuktig rökgas i moderanläggningens rökgasstråk. Detta kommer att innebära en märkbar omflyttning av effekt inom anläggningen. Utredningen bör bedöma konsekvenserna av detta, och även reflektera över hur moderanläggningens miljövärden kan komma att påverkas.

Arbetet ska utreda vilka åtgärder som krävs i moderanläggningen för att hantera effekterna av pilotanläggningen. 

Kontaktperson

Ansök redan idag, eller få mer information genom att kontakta

Petra Staaf
HR-konsult
petra.staaf@tekniskaverken.se
tfn 013-20 82 02

Henrik Lindståhl
Forskningsledare Termisk energiteknologi
henrik.lindstahl@tekniskaverken.se
tfn 013-20 91 15

Sök jobbet
Hjälpte denna information dig? Nej