Affärsutvecklare - Karolina Falk

Jag kom i kontakt med Tekniska verken första gången för drygt fem år sedan då jag flyttade till Linköping för att plugga. Då var det i form av en inspirationsföreläsning om vad min utbildning kunde leda till. Under min utbildning har jag sedan vid flera tillfällen varit i kontakt med Tekniska verken och mitt intryck har redan från början varit att det är ett bolag med ett driv och en framåtanda inom frågor som har med hållbar utveckling att göra. Jag har pluggat till civilingenjör i energi, miljö och management och blev färdig i juni 2014. Att vi ska leva i ett hållbart samhälle och jobba för att nå dit är för mig en självklarhet. Därmed kändes det också naturligt för mig att söka mig till Tekniska verken.

Under våren 2014 gjorde jag tillsammans med en dåvarande klasskamrat mitt examensarbete på Tekniska verken i Linköping Nät. Vi gjorde en konsekvensanalys av vad EU:s nya nätföreskrifter kommer att innebära för nätbolaget. I samband med examensarbetet kom jag i kontakt med affärsutvecklingsavdelningen. Jag tyckte att de arbetade med mycket intressanta saker och jag valde därför att söka jobb där. Jag lockades av att avdelningen får uppdrag från hela koncernen och därmed finns också chansen att få en bred inblick i verksamheten.

Mina arbetsuppgifter varierar beroende på vilka uppdrag jag får. Jag arbetar mycket med omvärldsbevakning vilket känns som en unik chans att få sätta mig in i branschen och se vad som är på gång. Utöver det jobbar jag mycket för att utveckla Tekniska verkens digitala erbjudande till våra kunder. Jag har även fått möjligheten att jobba vidare inom området jag gjorde mitt examensarbete inom vilket känns väldigt roligt.

Hjälpte denna information dig? Nej