Långsiktigt samarbete med LiU

Linköpings universitet och Tekniska verken har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal. Genom detta avtal ska tilltron på fortsatt, förstärkt och långsiktigt samarbete manifesteras och belysas inför morgondagens gemensamma utmaningar. Syftet är att möjliggöra ett effektivt användande av den kunskap, kompetens och de resurser som vi har inom våra gemensamma intresseområden.

Vi samarbetar med Linköpings universitet inom fyra strategiska områden.

Kunskap

Vi ska mötas genom att skapa framtidens möten, där studenter, forskare, medarbetare och respektive ledning hittar och arbetar med gemensamma utmaningar. Vi ska tillsammans instifta ett gemensamt Miljöpris och skapa förutsättningar för ett antal forskningspublikationer.

Lärande

Vi skapar förutsättningar för examensarbeten och utvecklar tillfällen då vi kan vistas i varandras miljöer och arenor. Vi har ett långsiktigt samarbete med studentföreningen NAVITAS vilket medför att vi kan sprida information om vårt innovationsarbete och samtidigt få återkoppling från studenterna om hur de ser på vårt arbete. 

Samhällsbyggnad

Inom området Samhällsbyggnad ordnar vi gemensamma seminarier, exempelvis under Almedalsveckan och Innovationsveckan v 45.

Innovation

Vi har tecknat ett Letter of Intent för att arbeta för ett gemensamt center för Sustainable Urban Development (hållbar stadsutveckling) och en biogasanläggning i en av Linköpings kommuns samverkansorter Gunagzhou, Kina. 

Vi genomför även gemensamma aktiviteter, som föreläsningar och studiebesök, för att integrera varandras innovationsverksamheter.

Kontakta oss för mer information

Ingela Lindahl
Chef Affärsutveckling
Affärsutveckling
Hjälpte denna information dig? Nej