Multihuset Flustret

Med sopsug, transormatorstation, bredbandshub, återvinningsrum, plats för 315 bilar, alla platser förberedda för laddstolpar, solcellbeklädd fasad och möjlighet till biodling på taket är det ett riktigt multihus som byggs vid entrén in till Vallastaden.

Namnet Flustret har en sinnrik koppling till multihusets funktion som entré till Vallastaden. Förslaget knyter även an till den ekologiska hållbarhet som präglar området och har inspirerats av den biodling som planeras på multihusets tak. Huset heter Flustret –  som ingången till en bikupa kallas.

Huset kommer även att ha en innovativ miljöprofil i andra delar. Till exempel kommer marken vid entréerna och vissa utrymmen i huset att värmas av överskottsvärme från kulvertsystemet. Delar av fasaden planeras ha växtväggar och på taket kommer det att finnas möjlighet att ha biodling.

Flustret är ett samarbete mellan Sankt Kors, Dukatens Parkering och Tekniska verken.

Hjälpte denna information dig? Nej