Torkskåp Compact ECO TS 120 vattenuppvärmt

  • Inskickad: 2017-03-10
  • Inskickad av: Tommy Eklund
Torkskåpet värms med varmvatten, förslagsvis från fjärrvärmenät med sopförbränning.
Uppvärmning enbart med vatten ger en låg driftskostnad och lång livslängd.
Driftskostnad är cirka 70 % lägre än vid motsvarande el torkskåp.
Vid val av installation görs en miljövinst genom att sopenergi kommer till användning som annars skulle ventileras bort då energibehovet i fjärrvärmenätet inte är så stort.
Tänk på miljön!
Det har vi gjort!