Smart timer

  • Inskickad: 2017-03-06
  • Inskickad av: Viktor Eriksson
I takt med att elbilar och husbatterier blir allt vanligare blir även möjligheten att lagra energi större. Med en smart timer á la "Internet of Things", uppkopplad via wifi mot Tekniska verken, kan laddning utav batterier ske då tillgången på el är som störst - och priset som lägst. Med möjlighet att styra sin timer så att man inte riskerar att stå med tomt batteri när man ska ut på vägarna blir denna pryl en bra investering för miljö, privatperson, företag, och energiproducent.