Återbruket

  • Inskickad: 2017-03-11
  • Inskickad av: Daniel Kullgard
Idag så slänger man väldigt mycket prylar på återvinningen. Visserligen sorterat men det slängs ändå. Jag tycker att ni skulle skapa en portal där man innan kan går in kan få information vad som är alternativet till att slänga. Jag är ganska säker på att x % av det jag slänger skulle vi i vårt hushåll kunna behålla och använda för andra ändamål än det som är tänkt. Skulle ni i en sådan portal även kunna para ihop "slängare" med organisationer/föreningar/företag/privatpersoner som får möjlighet att annonsera av vad de behöver så kommer det slängas färre saker och konsumtionen kommer minska.

Exempel: En fotbollsförening behöver en soffa till sitt klubbhus, de annonserar på återbruket innan jag åker till återvinningen så kollar jag återbruket och ser att föreningen behöver soffan istället för att slänga den så skänker jag den till föreningen. Win-win där miljön är den största vinnaren.