Planerade grävarbeten för fiber, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp

Den 1 juli 2016 började en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Här listar vi våra planerade arbeten.

Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur på någon plats, vänligen kontakta oss. 

Fiberarbeten

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Bankekind till Ekenäs Maj December
Ulrika mot Pikedal längs väg 588 Maj December
Ulrika mot Pätorp, Kottebo och Viprössle Pågående Juni
Bankekind söderut mellan Svinstadsjön och Ärlången Juli  Mars
Kortare grävningar/serviser i Linköpings tätort Mars Juni

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Bievägen 19 och söderut mot stan, korsning Stensättaregatan Maj Juni
Förtätningar Katrineholm tätort, Julita, Sköldinge, Bie, Björkvik, Strånsjö Maj September
Kortare grävningar/serviser i Katrineholms tätort Januari December

Mjölby

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Söder om Sya väg 594 - Vallstorp, Härsnäs, Talludden Pågående Juni
Navestad- Lottstad utmed väg 1008 April Maj
Brynstorp - Söder om väg 1010 Maj Juni
Skonberga - I anslutning till väg 1024 April Maj
Västra Harg etapp 1 - Helgslätt Augusti Oktober/november
Västra Harg etapp 2 - Önnebo November  
Mindre grävningar Normlösa, Torpa, Spångsholm Pågående Juni
Mindre grävningar/serviser i Mjölby tätort  April December

Motala

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Väg 996, korsning Lillgården till Sandstorp Juni September
Väg 996, norra infarten Långskogen till infart Bäck Juni September
Kortare grävningar/serviser i Borensbergs tätort Januari Juni

Elnät

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Maspelösa och Södra Lund Januari April
Åkerstorp - Sviestad Maj September
Beatelund Juli November
Klinttorp - Milltorp Oktober December
L19 Aska September December
Örberga / Ledbergstomta / Mellanbränninge Februari April
Vidingsjö / Ortgatan  Februari April
Johannelund Höst 2022  
Läroverksgatan  januari Mars
Malmskogen Mars April
Ryd April April
Söderleden April Maj
Tornby Januari December
Skäggetorp Oktober December

Fjärrvärme och fjärrkyla

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Stenbrötsgatan Mars Juni
Ånestadsgatan Mars Juni
Södra Oscarsgatan, Gumpekullabron Augusti November
Norgegatan till Åbylundsparken etapp 2 Augusti November
Söderleden Augusti November
Repslagaregatan Augusti November
Rättaregatan Augusti November
Förstärkningsledning Djurgården Maj November

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Finntorp/Lövåsen Pågående Höst 2022
Österleden Höst 2022 Vår 2023
Djulögatan/Eriksbergsvägen Våren 2022 Maj 2022
Drottninggatan/Linnévägen Hösten 2022 Våren 2023
Fredsgatan/Kullbergska Sommar 2022 Höst 2022
Diverse mindre underhållsarbeten Löpande under året  
Diverse mindre anslutningsarbeten Löpande under året  

VA-ledningar

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med 
Klostergatan str. Drottninggatan-Linnégatan Höst 2022 Höst 2022
Sandbäcksgatan str. Torkelbergsgatan-Lasarettsgatan 2023 2023
Vasavägen str. Platensgatan-Birgittagatan 2022? 2022?
G:a Tanneforvägen str. G:a Norrköpingsvägen  Höst 2022 Höst 2022
Nya Tanneforsvägen str. Klövergatan Drottningtorget Augusti September
Källådersgatan och Arbetargatan str. Källådersgatan-Åkersbergsgatan Höst 2022 Höst 2022
Gottfridsberg (Åbylundsg, Skomakareg, Stensättareg, Skräddareg) Juni Augusti
Vretagatan str. Blomgatan-Orrgatan Vår 2022 Vår 2022
Getbäcksgatan str. Blomgatan-Tornhagsskolan Vår 2022 Vår 2022
Sydsvängen Vår 2022 Vår 2022
Skogslyckegatan, GC, etapp 2 Vår 2022 Vår 2022
Kärnmakaregatan, Gravörgatan, Yrkesvägen April Maj
Tygelgatan, Sadelgatan, Ryttaregången Maj  Juni
Holmsvägen str. Ringholmsvägen-Ringholmsvägen Vår 2022 Vår 2022
Rydsvägen 270-312 Vår 2022 Vår 2022
Vårdsberg P-stn-Vimarka, etapp 1 2023 2023
Bankekind Hampusvägen mfl 2023 2023
Brokind Rängenvägen, från korsning Sandviksvägen och ca 200 m västerut April Juni
Karl Dahlgrensgatan Höst 2022 Höst 2022
Hjälpte denna information dig? Nej