Vi förbättrar Svartåfors vattenkraftverk

Vi renoverar Svartåfors vattenkraftverk och sänker tillfälligt vattennivån i Mjölorpesjön. Kraftverket renoveras för att undvika framtida driftstörningar och för att säkra leveransen av förnybar el från vattenkraftverket.

Vi kommer att börja arbeta vecka 44 och räknar med att hålla på till och med vecka 51.

Tillfällig sänkning i Mjölorpesjön

Under arbetets gång kommer vi tillfälligt behöva sänka vattennivån i Mjölorpesjön cirka fem meter, vilket är till den naturliga vattennivån om inte sjön hade varit reglerad. För att ta hänsyn till fisk, musslor och andra vattenlevande organismer sänker vi nivån långsamt i sjön.

När vi sänkt vattnet, gör vi en del förberedande arbeten för att inte behöva sänka vattennivån lika mycket i nästa del av renoveringen. På så sätt minskar vi tiden som boende runt och livet i sjön påverkas. Det förberedande arbetet är även till nytta för att vi ska undvika att behöva sänka vattennivån lika mycket vid renoveringar i framtiden.

Övergångsbron stängs

Renoveringsarbetet innebär också att övergångsbron vid vattenkraftstationen i Svartåfors kommer att behöva stängas medan vi bygger.

Kontakta oss vid frågor

Vi kommer självklart att försöka arbeta för att det ska bli så få störningar som möjligt för dig som boende, men ber om förståelse för att vissa störningar är oundvikliga. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta:

Gustav Jonsson, projektledare
Telefon 013-20 91 07
E-post gustav.jonsson@tekniskaverken.se

Svartåfors vattenkraftverk

Svartåfors vattenkraftverk är markerad med en röd fyrkant på kartan. Mjölorpesjön är till vänster om vattenkraftverket på bilden. Vattennivån kommer att sänkas fram till den röda markeringen (Odensfors vattenkraftverk).

Hjälpte denna information dig? Nej